Авиационна техника и технологии

Специалността съчетава редица модерни тенденции, свързани с многобройните приложения на авиационната техника и технологии в съвременния свят. Изучава се проектиране, технология на производството и ремонта, техническа експлоатация на летателните апарати, на техните двигатели и системи. В процеса на обучението студентите получават необходимите знания и по използването на съвременна изчислителна техника, по икономика и мениджмънт.  

Знанията и уменията, необходими за успешната професионална дейност, трябва да съответстват на европейските норми за авиационна правоспособност “авиоинженер”. Това дава право на завършилите, след придобиване на съответния сертификат, да работят в предприятия и фирми, чийто предмет на дейност е проектиране, производство, ремонт и експлоатация на летателни апарати и техните силови установки, както и на агрегати, сглобени единици и детайли за тях. Те могат да работят и като конструктори и технолози в научните, производствените и ремонтните бази на фирмите от отбранителната промишленост. 

Страница на катедра "Транспортна и авиационна техника и технологии"

 

Изтегли
Специалности