Дизайн и програмиране на електронни системи

Специалност "Дизайн и програмиране на електронни системи" подготвя квалифицирани инженери с познания и практически умения в дизайна на електронни устройства и системи, програмиране за микроконтролери и вградени системи с различно приложение - в индустриалната и автомобилната електроника, медицинско оборудване, IoT и др. 

  Акцентите в обучението са в няколко направления:  

- Дизайн и програмиране на електронни устройства с микропроцесорно управление и тяхното приложение в производствената и сервизна дейности;  

- Проектиране, разработване и тестване на софтуерни модули; 

- Системотехника на електронни възли, устройства и системи;  

- Проектиране, разработване и тестване на електронни токозахранващи и енергийни източници;  

- Изучаване на основните принципи на работа, методи и технически средства за анализ на електронни схеми и устройства със специфично предназначение в медицинските електронни апарати. 

Обучението е съобразено с най-новите постижения в областта на електронната промишленост, като съчетава теоретични познания и практически умения, подготвя студентите за изследователска, проектантска и производствена дейност в областта на електронните технологии и техните приложения във всички области на промишлеността, бита, комуникациите, здравеопазването и др.  

     

Лаборатория по Медицинска Електронна Апаратура 

   

Лаборатория по Индустриална Електроника 

За повече информация за специалност "Дизайн и програмиране на електронни системи"

 

Изтегли
Специалности