Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето

  Обучението по специалността „Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето“ се извършва в специализирани лаборатории и по дисциплини, чрез които се придобиват знания в областта на съвременните CAD/CAM/CAE технологии за моделиране и проектиране на технологични процеси и екипировка. 

Високото ниво на съвременното технологично оборудване позволява изучаването на различни подходи за програмно реализиране на редица технологични операции в областта на металообработването, материалознанието, леенето и други сфери от машиностроенето. 

По време на четиригодишният бакалавърски курс на обучение се изучават, както фундаментални, така и тясно специализирани дисциплини, свързани с компютърното моделиране, симулиране, програмиране на процеси за машини и технологии в машиностроенето.  

Завършилите специалността придобиват знания и умения за работа със съвременни машини и системи с цифрово програмно управление, проектиране и моделиране на инструментална и технологична екипировка, проектиране и моделиране на изделия и технологии с помощта на съвременни компютърни софтуерни системи в различни сфери на индустриалните предприятия. 

 

Изтегли
Специалности