Технологично предприемачество (на английски език)

Актуалността на специалността се обосновава на нарастващата в световен мащаб необходимост от специалисти с иновативно мислене и предприемачески умения, които да отговарят на потребностите на съвременния бизнес. Тя създава връзката между технологичните познания и необходимите бизнес и предприемачески умения.  

Комбинирането на придобитите в различни области компетентности от бакалавърските степени на обучение със съвременни концепции и модели за стартиране и управление на бизнеса създава млади специалисти с иновативно мислене и предприемачески дух, които са бъдещите инвеститори, работодатели и служители във високотехнологичните предприятия. 

 

Изтегли
Специалности