TechSys 2024

Поради засиления интерес към конференцията в последните дни, имаме удоволствието да Ви съобщим, че удължаваме срока за подаване на доклади до 22.04.2024 г. Имаме удоволствието да Ви поканим на 13-тото издание на научната конференция "Техника, технологии и системи – ТехСис 2024", което ще се проведе от 16 до 18 май в Пловдивския филиал на Технически Университет - София като част от „Дни на науката на ТУ – София – 2024“…