thumbnail

ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – редовна и поправителна

Поправителна изпитна сесия ОКС "Бакалавър" 1, 2, 3 курс - Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 1, 2, 3 курс - Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 4 курс - ФЕА Поправителна сесия 4 курс - ФМУ Поправителна сесия Задочно обучение - има дати в графика за редовно обучение във ФМУ Редовна изпитна сесия ОКС "Бакалавър" 1, 2, 3 курс - Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 1, 2, 3…

РАЗПИСИ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ – ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, уч. 2023/2024 г.

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕСЗабележка: Поради възможни промени, моля проверете си разписа преди първото занятие Бакалавър I курс, I поток - спец. М, КМТМ, ТТТ, АТТ I курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИСИИ, ИИ I курс, III поток - спец. ЕТ, ДПЕС, АИУТ I курс, IV поток - спец. КСТ II курс, I поток - спец. М, МУ, КМТМ, ТТТ, АТТ II курс, II поток - спец. ДПК, ИМ,…

ЗИМНА ИЗПИТНА СЕСИЯ – редовна и поправителна

Поправителна сесия ОКС "Бакалавър" Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) Редовна сесия ОКС "Бакалавър" Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) Задочно обучение Задочно обучение ОКС "Магистър" Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ)