Факултет по машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

Машиностроене и уредостроене

  Обучението е в областта на прецизната техника и машиностроенето. Изучават се дисциплини, свързани с конструиране, програмиране, симулиране, диагностика, контрол и управление на качеството, експлоатация и производство на роботи, измервателна техника, оптична техника, финномеханична техника. Учебният план е съобразен с програмите за обучение на водещите европейски университети. 

Съчетават се знанията и уменията по прецизна техника,машиностроене, електроника и компютърни технологии 

Завършилите специалността получават квалификация за извършване на проекто-конструкторски, производствени, организационни и контролни дейности в сферата на машиностроенето и уредостроенето. 


Студентите имат възможност във завършващата част от обучението си да избират от два модула:  

- Прецизна техника  

- Оръжейно и боеприпасно производство  

По време на обучението се предоставя възможност за студентска мобилност съгласно университетската харта Еразъм (ERASMUS UNIVERSITY CHARTER (EUC)), която осигурява общата рамка за реализиране на европейското сътрудничество във висшето образование. 

 

Катедри
Специалности