Факултет по машиностроене и уредостроене

Индустриален мениджмънт

За катедрата

Катедрата води обучението на бакалавърския курс от широкопрофилната специалност "Индустриален мениджмънт" и участва в икономическата подготовка на студентите, обучавани в другите специалности. 


Посетете сайта на катедрата

 

Катедри
Специалности