Факултет по машиностроене и уредостроене

Механика

За катедрата

   

Катедра "Механика" отговаря за бакалавърския и магистърския курс на специалност "Дизайн и печатни комуникации" и специалност "Полиграфия" и провежда обучение по фундаментални дисциплини на студентите, от другите специалности на ФМУ и ФЕА.  


За информация, моля отворете тук

 

Катедри
Специалности