Отдел "Информационни и комуникационни технологии"

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител отдел
инж. Христо Христев
620 044
659 595
crs<_at_>tu-plovdiv.bg
4428
Програмист
инж. Милена Кирева
659 596
mileni@tu-plovdiv.bg
4429
Програмист
Росица Желязкова
659 596
rosi_zh@tu-plovdiv.bg
4429
Програмист
Веселин Станчев
659 596
vrstanchev@tu-plovdiv.bg
4429
Техник ЕКТ
Дамян Атанасов
659 504
damyan@tu-plovdiv.bg
4119