Център по предприемачество

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Ръководител
доц. д-р Владимир Иванов
659 703
0895 587 561
entcentre@tu-plovdiv.bg
entcentre@abv.bg
1203