Студентски съвет

длъжност, име телефон ел. поща каб.
Председател СС
659 709
studsavet@tu-plovdiv.bg
1209