Записване след първо класиране

When

юли 8, 2024 - юли 13, 2024    
8:30 am - 4:30 pm

Записване на новоприетите студенти след първи етап на класиране

Документи се подават в двете факултетни канцеларии :

Факултет по електроника и автоматика – стая 4242, тел. (032) 659 564

Факултет по машиностроене и уредостроене – стая 4240, тел. (032) 659 563