Галерия Откриване на Център по роботика и автоматика