Факултет по електроника и автоматика

Електроника

проф. д-р инж. Галидия Петрова

  Академично звание и длъжност:  

Професор в Катедра "Електроника ", ФЕА, Технически университет – София, филиал Пловдив 


Адрес: бул. "Санкт Петербург" №63, Пловдов 4000,  

Кабинет: 1219; 4502 

Тел.: + (359 32) 659 719; 659 576 

E-mail: gip@tu-plovdiv.bg 


Образование:  

2001 - Доктор по Електроника (Биомедицинско инженерство), Технически университет – София, филиал Пловдив 

1985 - Магистър-инженер по Електроника, Технически университет - София. 


Преподаване: Импулсна и цифрова схемотехника, Импулсни и цифрови устройства, Медицинска електронна апаратура, Course on Biological signals processing for MSc students (English version). 


Езици: Български, Английски и Руски 

 

Катедри
Специалности