Факултет по електроника и автоматика

Електроника

инж. Мария Георгиева

   

Адрес: Бул. “Санкт Петербург” № 63, Пловдив, 4000 

Кабинет: 1213 

Тел.: + (359 32) 659 713 

E-mail:  


Образование:  


Магистър-инженер по Електроника и Автоматика, Технически университет - София 


Преподаване: Полупроводникови елементи, Електроника за специалност "Индустриален мениджмънт" 


Езици: Български, Английски и Руски 


 

Катедри
Специалности