Факултет по електроника и автоматика

Електроника

доц д-р инж. Иван Рачев

  Академично звание и длъжност:  

Доцент в Катедра "Електроника”, ФЕА, Технически университет – София,Филиал Пловдив  


Адрес: Бул. “Санкт Петербург” № 63, Пловдив, 4000 

Кабинет: 1218 

Тел.: + (359 32) 659 718  

E-mail: ivr@tu-plovdiv.bg 


Образование:  

2018 - Доцент по "Електронизация" 

2006 - Доктор по "Кабелни и оптични комуникационни системи" 

1993 - Главен асистент по "Оптоелектронни системи" 

1987 - Магистър-инженер по "Оптични и оптоелектронни системи", Ленинградски институт по точна механика и оптика – ЛИТМО, Санкт Петербург, Русия. 


Преподаване: Аналогова схемотехника, Оптична техника, Основи на оптиката, Измервания в електрониката. 


Езици: Български, Руски и Английски 


 

 


 

Катедри
Специалности