Обучение на специализанти

Възможности за допълнително обучение в икономически, хуманитарни и технически направления може да намерите тук.

 

Календар