Нов абонамент за електронни ресурси – e-книги

Уважаеми преподаватели, докторанти, студенти и колеги, 


До края на август 2020 г. в мрежата на ТУ-София е осигурен достъп до: 


11 000 електронни списания на EBSCOhost, в колекцията „Academic Search Ultimate“, от които 6 200 индексирани в SCOPUS и Web of Science. 


„Academic Search Ultimate“ съдържа с 2 500 повече рецензирани пълнотекстови периодични издания и сборници от конференции от предходната колекция „Academic Search Complete” и 60 000 видео филма на водещите новинарски агенции (колекция на Associated Press). 


2. Над 180 000 електронни книги на EBSCOhost от „EBSCO eBook Academic Collection“. 


В тази колекция може да намерите богата литература в области като: инженерство и технологии, бизнес и икономика, екология, образование, литература и езикознание, медицина, и др. Колекцията включва заглавия от водещи университетски издателства, като Oxford University Press, MIT Press, Cambridge UP, Harvard UP и др. 


През мрежата на ТУ-София, достъпът е от: https://tu-sofia.bg/ > Библиотека > Електронни Ресурси > БАЗИ ДАННИ > бутон EBSCOhost или на адрес: http://search.ebscohost.com/ 


Информация за работа с колекцията може да намерите на: http://library.tu-sofia.bg/newsEvents/77/EBSCO-eBooks---dostap-do-pov%D0%B5ch%D0%B5-ot-180-000-akad%D0%B5michni-%D0%B5-knigi-v-TU-Sofiya 


3. 261 е-книги на Taylor & Francis - "eBook Subscription Collection". 


Специално подбрана колекция с техническа литература. 


Колекцията е достъпна в мрежата на ТУ-София, на адрес: https://www.taylorfrancis.com/. При търсене в колекцията е необходимо, след показване на резултатите от търсенето, да се филтрира с клик в check-box-a от ляво с надпис „Show content I have access to”. 


Пълният списък на заглавията в колекцията на Taylor & Francis може да видите на: http://library.tu-sofia.bg/newsEvents/78/261-e-knigi-na-Taylor-%26-Francis-v-TU-Sofiya

 

Календар