Виртуална Изложба "...и ето мина първата година..."

Виртуална Изложба на студентите от специалност "Дизайн и печатни комуникации", I курс "...и ето мина първата година...", включваща курсовите работи по: 

"Аналогова фотография" с ръководители лекции: фотограф-художник инж. Димитър Илиев, упражнения: инж. Добромир Димитров 

"Предпечатна подготовка" с ръководители лекции: доц. д-р Силвина Илиева, упражнения: ас. инж. Надежда Василева 

Изложбата може да разгледате във Фейсбук профила на специалността (https://www.facebook.com/design.tu.plovdiv/). 


 baner

 

Календар