БУЛСТАТ на ТУ-София, Филиал Пловдив

Считано от 01.03.2007 г. на Технически университет -София, Филиал Пловдив Единен Идентификационен Код (ЕИК) е: 8319178340285 

Данни при фактуриране на материали, стоки, услуги и др.: 

Технически университет - София, Филиал Пловдив 

гр. Пловдив 

ул."Цанко Дюстабанов" №25 

ЕИК по БУЛСТАТ: 8319178340285 

ИН по ЗДДС: BG 831917834 

МОЛ: Въльо Николов

 

Календар