ПЪРВА КОПКА по проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

С официална церемония „Първа копка“ ще стартира ремонт и преустройство на част от съществуваща сграда на Технически университет - София, филиал Пловдив - Трети учебен корпус по проект Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", съгласно Договор BG05M2OP001-1.002-0023-С01. 


Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране, осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. 


Събитието ще се проведе на 26.06.2019 г. от 11:00 ч. в град Пловдив на ул. "Цанко Дюстабанов" No: 8. 

 

Изтегли
Календар