Oтлагане на форум "Стажове" планиран за 8 април 2020 г.

Уважаеми работодатели, 


В следствие на обявеното извънредно положение в Република България за овладяване на заплахата от увеличаване на броя на заразените с COVID-19 и на основание Заповед № 907/13.03.2020 г. на Ректора на ТУ – София - проф. дн инж. Иван Кралов всички масови събития на територията на университета за момента се преустановят до второ нареждане. 

В този аспект и на този етап, това прави невъзможно осъществяването на предварително планираното за провеждане на 07.04 и 08.04.2020 год. изложение на работодатели „СТАЖОВЕ“ в ТУ-София, във филиал Пловдив и във „Факултет и Колеж“ - Сливен. 

На по-късен етап ръководството на университета ще определи подходяща дата за провеждане на събитието, съобразена с препоръките на Кризисния щаб. Моля да следите сайта на център „Кариера и възпитаници (алумни)“, раздел НОВИНИ, както и Facebook страницата ни. 

Актуална информацията допълнително ще Ви бъде изпратена. 

Безопасността и здравето на всички представители от компании и организации, заявили участие за изложението, на нашите студенти, както и здравето на всички ангажирани с организацията и провеждането на събитието, са приоритет за ТУ-София.  


Директор център „Кариера и възпитаници (алумни)“: Силвия Янева-Стоянова 

 

 

Календар