Ден на отворените врати на 25.03.2022 г.

Високотехнологични лаборатории посрещат бъдещите студенти в Технически университет – София, филиал Пловдив. 

10 чисто нови лаборатории, оборудвани по световни стандарти с модерна техника и технологии, ще посрещнат бъдещите инженери в Технически университет - София, филиал Пловдив в Деня на отворените врати - 25.03.2022 г. От 13.00 до 17.00 ч. всички, желаещи ще имат възможност да посетят общо над 15 лаборатории, сред които лаборатории по: 

 plakat  

• Добавена реалност;  

• Компютърно проектиране (CAD); 

• Компютърна графика;  

• Дронове и виртуални симулации на полета; 

• Вградени системи; 

• Компютърни технологии в машиностроенето (HAAS Education Center); 

• Роботика; 

• Аеродинамика на летателни апарати; 

• Data център; 

• Дизайн и печатни комуникации, издателско-полиграфично звено; 

• Медицинска техника; 

• Измервания с динотест в транспортната техника; 

• Индустриален мениджмънт;  

• Преобразователна техника. 

Бъдещите студенти могат да се запознаят и да получат допълнителна информация за обучението в 13 бакалавърски специалности, разработени в отговор на международното и регионално търсене на инженери в различни професионални направления. В деня на отворените врати младите хора ще имат възможност да получат, както професионална консултация за специалностите във Филиала, така и съвети за своето кариерно развитие и реализация. 

Филиалът, на Технически университет в Пловдив има дългогодишно сътрудничество с бизнеса от региона и активно работи в посока развитие на потенциала и компетенциите на студентите. Бъдещите инженери имат възможност да се обучават и ползват споделени пространства и високотехнологични лаборатории, които са изградени съвместно с водещи фирми. Учебните програми и планове са актуализирани и разработени съвместно с бизнеса. Те са фокусирани в подготовката на кадри, в синхрон с увеличаващото се търсене на пазара на труда. Университетът дава и допълнителна възможност на студентите за гъвкави модели на обучение, така че да се профилират в интересните за тях направления.  

Като съучредител на Европейския технологичен университет (EUt+), съюз на осем европейски висши училища, Технически университет София дава възможности за мобилност и международно признато европейско висше образование. Обучението в Университета е синхронизирано с европейските стандарти и студентите имат възможността да участват в различни национални и международни програми, включително Еразъм+. 

Кандидат-студентите могат да избират как да кандидатстват - с оценка от зрелостен изпит (матура) по Български език и литература (БЕЛ), Математика или Физика; с оценка от кандидатстудентски тест по математика (предварителен или редовен, както и положен в друго висше училище) или с оценка от олимпиада, конкурс или състезание. За първи път тази година, всички желаещи могат с приоритет да кандидатстват и с оценка от профилиращ държавен зрелостен изпит, в съответствие със специалността, за която се кандидатства. 

Технически университет - София е най-големият университет за инженери в България и от десетилетия подготвя най-добре обучените и реализиращи се специалисти. Филиалът в град Пловдив разполага с 4 учебни корпуса, общежитие с осигурен достъп до интернет, над 150 лаборатории и специализирани кабинети, 24 семинарни и лекционни зали и спортни пространства и зали. Студентите имат достъп на едно място и до редица удобства като кафетерии и зона за хранене, зелени пространства за отдих и спорт, WiFi зони и библиотека, споделена зарядна станция, автомат за билети за транспорт, автомати за топли напитки и пакетирани храни. Стремежът на Университета е да улесни максимално средата и да осигури комфортно прекарване на времето на студентите, както и да допринесе за изграждането на студентската общност. 


Провеждането на събитието е съобразено с действащите противоепидемични мерки на територията на Република България във връзка с COVID-19!

 

Календар