Тържествено връчване на дипломите на студентите от випуск 2021

 banner  

Тържественото връчване на дипломите на студентите от ОКС бакалавър и ОКС магистър випуск 2021 г. ще се състои, както следва:  

Факултет по машиностроене и уредостроене – на 05.05.2022 г. (четвъртък) от 14.00 ч. в градината на III учебен корпус на университета (вход от страната на ул. Кръстьо Пастухов). Тоги ще се раздават на същото място от 12.30 ч. до 13.30 ч. 

Факултет по електроника и автоматика – на 12.05.2022 г. (четвъртък) от 14.00 ч. пред централния вход на II учебен корпус на университета (АОНСУ). Тоги ще се раздават на същото място от 12.30 ч. до 13.30 ч..  

 

Календар