Предоставяне на възможност за WEB hosting.

Повторно напомняме за предоставената възможност, основните звена при ТУ, филиал Пловдив да разработят, организират и поместят собствена WEB страница на изградената за целта платформа. Информация за името на вашият бъдещ сайт може да намерите тук. При възникване на проблеми или необходимост от помощ се обърнете към Help Desk системата или на тел: 032 659 595, 032 659 596. 


ИКТ

 

Календар