Класиране на професионалните направления на ТУ - София в рейтинговата система на висшите училища в България

В последното издание на рейтинговата система на Висшите училища в Република България, Технически университет – София и филиалът му в град Пловдив имат следните резултати: 

- професионално направление 5.1. „Машинно инженерство“ – I място;  

- професионално направление 5.2. „Електротехника, Електроника и Автоматика“ - II място; 

- професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ – I място;  

- професионално направление 5.5. „Транспорт, корабоплаване и авиация“ – I място;  

- професионално направление 5.13. „Общо инженерство“ – I място. 

Резултатите са публикувани на http://rsvu.mon.bg

Технически университет – София е със 70 годишна традиция в обучението на успели и реализирали се инженери. 

 

Календар