Пробен достъп до колекциите с електронни книги и статии на Springer

Уважаеми колеги, 


В рамките на два месеца, от 01.05.2015г. до 30.06.2015 година, академичното издателство Springer предоставя пробен достъп до своите уникални колекции с електронни книги, статии, енциклопедии и протоколи, в различни области – археология, обществени, социални, хуманитарни, естествени, инженерни науки и много други. 


От 2006 година към платформата SpringerLink се добавят книги и протоколи. 


SpringerLink осигурява достъп до 2 770 периодични издания, над 14 000 книги, 280 справочника, над 32 000 протокола. Едни от най-големите колекции списания са Russian Library of Science – 544 000 заглавия и Chinese Library of Science – 77 350 заглавия. 


Чрез SpringerLink потребителите имат достъп до: 


- 2360 пълнотекстови заглавия, от които 1493 са индексирани с висок импакт фактор в ISI JCR 2013; 

- над 4.8 милиона статии в различни научни области; 

- над 7.8 милиона анотации към статии, книги, книжни серии, енциклопедии и протоколи; 

- последните броеве на периодични издания от 2015 г. и архив за периода 1997-2014. 


Достъпът е осъществен по предложение и със съдействието на Българския информационен консорциум (БИК). 


Ползването на платформата се осъществява от ресурсите на университетската мрежа на адрес: http://link.springer.com/ 

За да се запознаете със списъка от заглавия, последвайте следната хипервръзка: http://link.springer.com/search?sortOrder=oldestFirst&facet-content-type=%22Book%22&showAll=false 

 

Екипът на библиотеката Ви пожелава ползотворно търсене! 


Стоянка Делчева 


Ръководител библиотека 

 

Календар