Пробен достъп до Academic Search Ultimate

Уважаеми колеги, 


От 23 януари до 23 март 2017 г. със съдействието на Българския информационен консорциум Библиотеката при ТУ-София, Филиал Пловдив предоставя временен достъп до базата с данни ”Academic Search Ultimate” на EBSCO. Достъпът е интегриран с този на EBSCOhost, който вече имаме. 


„Academic Search Ultimate“ е най-богатата пълнотекстова академична колекция, съдържаща над 11 000 рецензирани списания в пълен текст, като 6 200 от тях са индексирани в Scopus и Web of Science. Комбинацията от академични периодични издания, доклади, книги и видео материали отговаря на потребностите на научната общност в почти всички области на познанието, от астрономия, биомедицина, технически науки, здравеопазване до математика, физика, химия и мн. др. 


Повече от 60 000 видео филма са включени от Associated Press, като те излизат на страницата с резултати след търсене. Обновявана ежемесечно, тази колекция от видео филми на водещите новинарски агенции включва записи от 1930 г. до днес и помага на студентите да допълват изследванията си. 


Базата данни „Academic Search Ultimate“ се стартира чрез http://www.tu-plovdiv.bg/ Библиотека/ Ресурси / On-line бази данни/ бутон EBSCOhost/ EBSCOhost Web. 


Брошурата с информация и кратко ръководство за работа с Academic Search Ultimate може да намерите като последвате линка: http://library.tu-sofia.bg/kcfinder/upload/files/Academic%20Search%20Ultimate_2.pdf

 

Календар