СДРУЖЕНИЕ НА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ХЕМУС НИ ПРЕДОСТАВЯ ДОСТЪП ДО ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

Уважаеми преподаватели, служители, студенти, 


българска онлайн библиотека към Сдружение на народните читалища Хемус ни предоставя достъп (за 1 година) до дигитална библиотека с популярни и научнопопулярни списания, вестници, аналитични списания, публицистика, и др. 

Достъпът се осъществява от адрес: https://hemuslibrary.com/ горе в дясно Login със следните данни: 


username: tu-sofia.bg 


password: 029653910 


Достъпът до библиотеката е предназначен само за четене, не се позволява запазване. Достъпът е възможен и извън мрежата на ТУ-София след Login. 


Начална страница зарежда текущите броеве на списанията. Освен тях, може да преглеждате и предишните, като натиснете хоризонтално меню - бутон > Research Areas и изберете от появилото се вертикално меню желаните области: 


Society and Policy: за a-specto, In Globo 


Science and Education: за Nationаl Geographic, National Geographic Kids, Spisanie 8, Знание и др. 


Culture and Art:за L’Europeo, In Globo, Harper’s Bazaar, Идеален Дом, Biograph BG, Grazia 


Newspapers: за 168 часа, Капитал 


Specific Titlеs: за Journal of Theoretical and Applied Mechanics на Институт по механика на БАН , Information Technologies and Control на съюз по автоматика и информатика, Journal of materials science and technology на Института по металознание, съоръжения и технологии „Акад. А. Балевски“ БАН, и др.  


БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

 

Календар