ЗА ВАС, КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ - уч. 2021/2022 г. !

Поздравяваме Ви с избора на една от най-престижните и ценени в цял свят професии - "инженер" в определена област. 

Ставайки студент на ТУ – София, Филиал Пловдив, Вие придобивате възможността да бъдете член на общността от над 140 000 инженери, получили образование в най-авторитетното висше техническо училище в България, а именно Технически Университет – София. 


ПЕРСОНАЛНА ИНФОРМАЦИЯ 

АКТУАЛНО: 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗПИТИ 

Заявление за явяване на предварителни изпити можете да подадете от 22.02.2021 г. до два дни преди съответния изпит: 

По интернет 

В Учебен отдел 

В регионалните центрове и бюра 

За справки - тел. (032) 659 565, 659 566, 659 567 и 659 568 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 27.03.2021 г. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТЕСТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НА 03.04.2021 г. 

УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ТЕСТ ПО МАТЕМАТИКА НА 10.04.2021 г. 

 

СПЕЦИАЛНОСТИ И КАНДИДАТСТВАНЕ 

Факултети и специалности 

Възможности за кандидатстване и формиране на състезателен бал 


ПРАВИЛНИК И ГРАФИЦИ 

Правилник за приемане на студенти 

График за приемане на документи 

График за провеждане на конкурсните изпити 

График за класиране и записване 


ИНФОРМАЦИЯ 

Кандидатстудентска информация 

Конкурсни задачи и решения 

Кандидатстудентски тест по математика 

Кандидатстудентски тест по английски език 


Кратка информация за Технически университет - София, Филиал Пловдив 

10 причини за да изберете обучението при нас

 

Календар