Обяви за работа и стаж, новини, международни стипендии - страница 1

+За контакт: маг. инж. Лалка Ботева 

4 корпус, стая 4435, тел: 032 659 541 

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg 

Public and International Relations; Career Centre contact:  

Lalka Boteva; tel: +359 32 659 541 


Обяви за работа и стаж, международни стипендии - страница 2 


Необходими документи при постъпване на работа: 

Мотивационно писмо - бланка 

Как се пише мотивационно писмо 

Автобиография - бланка на бълг. език 

Автобиография - бланка на англ. език 

Как се пише автобиография 

Инструкции  

Съвети за създаване и използване на документи за кандидатстване и насоки за успешно представяне по време на интервю 

Тест - кариерна оценка 


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

НОВИНИ: 

1. КЦМ организира Ден на отворените врати за студенти, който ще се проведе на 8.10.2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки и предписания 

2. Endava стартира подбора за стажантската си програма School of Automation Testing и планира отварянето на офис в гр. Пловдив 

Виж приложения файл 

3. MentorMate QA Academy - Apply for Junior QA Specialist 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ 

1. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В EVN 

www.evn.bg 

Адрес: ул. "Христо Г. Данов" №: 37, 4000 Пловдив 

Контакт: Пламена Дечева и Зорница Моравенова - отдел "Управление на човешките ресурси" 

Стажантска програма "Младежи с бъдеще" 

Програмата се обявява всяка година и крайният срок за кандидатстване е краят на април на e-mail адрес: internship@evn.bg 

Брошура - Стажантска програма 


2. ОПТИКС АД 

www.optixco.com 

Кариери 

Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Захари Стоянов” No: 65  

ОПТИКС АД проектира, конструира, произвежда и реализира на пазара собствена гама термовизионни и нощни изделия, дневни мерници и интегрирани системи за стратегическо наблюдение и охрана. Предлага иновативни решения за секторите на отбраната, сигурността, опазването на природата, спортната ловна оптика, медицината и индустрията.  

ОПТИКС АД е предпочитан партньор за доставки на оптични, механични и електронни възли и елементи.  

Компанията реализира продукцията си в над 45 държави в целия свят.  

Лице за контакт: Светлана Парашкевова – HR Manager e-mail: s.parashkevova@optixco.com  

Лице за контакт: Ивелина Балева – HR Specialist 

e-mail: i.baleva@optixco.com 

Тел: 0357 60729; e-mail: hr@optixco.com 

Инженер - хардуер 

Инженер - технолог 

Инженер - физик 

Конструктор 

Експерт продажби 

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 

Стажантски позиции 

 

3. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД 

www.vmz.bg 

Адрес: гр. Сопот 4330, бул. "Иван Вазов" No: 1 

Тел.: 03139 5244; e-mail: training@vmz.bg 

e-mail: office@vmz.bg 

Лице за контакт: Весела Ефтимова - Отдел "Човешки ресурси" 

Стажантската програма „Стажове ВМЗ" - обявява се всяка година 


4. Адастра България 

www.adastragrp.bg 

Лице за контакт: Виолета Геренска - Recruitment Manager 

e-mail: Violeta.Gerenska@adastragrp.com;  

Тел.: 0882441463 

Лице за контакт: Bilyana.Tserovska@adastragrp.com 

e-mail: Bilyana.Tserovska@adastragrp.com;  

Тел.: 0876692139 

Тримесечна лятна стажантска програма в Адастра България (юни - август)- обявява се всяка година 

За повече информация и кандидатстване тук 

Работни позиции в Адастра България за стартиращи IT професионалисти - Junior позиции (през цялата година) 

Отворени работни позиции  


5. Schneider Electric Bulgaria 

www.se.com/bg/ 

Лице за контакт: Елена Ватрачка - HR Manager 

Тел.: 032/ 505727x127; e-mail: elena.vatrachka@se.com 

e-mail: hr.plovdiv@se.com 

Лице за контакт: Елена Христова - HR Specialist 

Тел.: 032 605733x133; e-mail: Elena.Hristova@se.com 

Engineering Intern 

Supply Chain Intern 


6. ХАЙКАД ИНФОТЕХ 

www.haycad-infotech.bg 

www.3ds.com 

Адрес: 4109 Пловдив, Южна промишлена зона,общ. Родопи, местност Чиирите 20Е, (бул. Кукленско шосе)  

тел.: 032 940 474, 0879530800 

e-mail: contact@haycad-infotech.bg 

Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на френската фирма Dassault Systemes и CAD/CAM/CAE системата от висок клас CATIA. CATIA e най-широко разпространеният софтуерен продукт за автоматизирано проектиране в почти всички отрасли. Утвърден лидер в европейската автомобилна индустрия. В световен мащаб е внедрена в една немалка част от авиационната индустрия - BOEING, Airbus, Lokheed Martin, Mirage, Falcon, Антонов, Камов и почти всички техни подизпълнители, както и внушителен брой компании от малкия и среден бизнес. Фирмата е официален представител на фирма Mentor Graphics за решенията от групата Mechanical Analysis и по-точно продукта за флуидни симулации и анализи FloEFD V5.  

http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/ 

Стажантски програми и дипломни задания 

Фирма "Хайкад Инфотех" провежда обучителни курсове по CATIA 

Решенията на Хайкад Инфотех и Dassault Systemes, насочени към съвременното висше образование 

Свободни позиции 


7. ЕВРОГРУП-33 ЕООД 

www.eurogroup-33.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "България" No: 4, секция Д-5 

Лице за контакт: Георги Миргов - Търговски директор  

e-mail: office@eurogroup-33.com; Тел.: 032 664311 

Стажантски и работни позиции 


8. DraftKings Inc. 

www.draftkings.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Христо Ботев" No: 49 

Тел.: 0878/985 111 

Лице за контакт: Галина Иванова - Senior HR Business Partner 

e-mail: g.ivanova@draftkings.com 

Лице за контакт: Бояна Петкова - HR Expert 

e-mail: b.petkova@draftkings.com 


9. ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД 

http://www.opticoel.com 

Адрес: Индустриален парк Оптикоелектрон -  

гр. Панагюрище 

Лице за контакт: Соня Славкова - Export and Logistics Manager 

Тел: 0357/62254; e-mail: oeg@opticoel.com; e-mail: future@opticoel.com 

Стажантски и работни позиции 


10. ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.latecoere.aero 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

ЛАТЕКОЕР е топ доставчик на всички големи производители на самолети в две основни направления: Аероструктури/Самолетни конструкции и Кабелни системи, като оперира в целия индустриален процес – проектиране, разработване, производство и монтаж и участва в целия живот на продукта, гарантирайки поддръжката, ремонта и промените на продукта. Основни клиенти са Airbus, Boeing, Embraer. Със своите проектантски възможности и оптимизирана индустриална организация, управление на доставките, Латекоер е в уникална позиция в авиационната индустрия, комбинирайки експертизата си в самолетната конструкция и кабелни системи. 

Лице за контакт: Ивелина Сергеева - HR Manager  

e-mail: ivelina.sergeeva@latecoere.aero 

Тел.: 032 349 812  

Лице за контакт: Милена Батева - HR Specialist 

Тел.: 032 349 813  

e-mail: Milena.bateva@latecoere.aero 

Лице за контакт: Татяна Цанова - HR Specialist 

e-mail: tatyana.tsanova@latecoere.aero 

Тел.: 032 349 802 

Стажантска програма в отдел "Логистика и доставки" - 2021 

Technical Quality Engineer 

Supplier Quality Incoming Inspector 

Quality Department Internship 


11. AIGER ENGINEERING Ltd. - водеща машиностроителна компания в областта на тютюневата индустрия 

www.aiger.com 

e-mail: hr@aiger.com; Тел.: 032-905 000  

Адрес: Пловдив, ул. "Васил Левски" No: 246  

Лице за контакт: Мария Христозова - Ръководител отдел "Човешки Ресурси"; Тел.: 032 905 020 

e-mail: Mariya.Hristozova@aiger.com 

Лице за контакт: Десислава Шентова; Тел.: 032 905 020 

e-mail: Desislava.Shentova@aiger.com 

Инженер дизайнер / Конструктор с безплатно обучение 

Технолог - програмист с безплатно обучение 

Програма за развитие на младши инженери - автоматизация и роботика 

Специалист качество 

Оператор на фреза с ЦПУ с включено обучение 

CNC технолог - програмист с безплатно обучение 

Стажантски програми в отдел "Инженеринг" на Айгер Инженеринг - 2021 г. 


12. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

област Пловдивска - Завод за хладилна техника 

отдел "Управление на човешките ресурси" 

e-mail:lhm_jobs@liebherr.com; тел.: 032/ 505 399, 505 414 

Лице за контакт: Мария Кирова - тел.: 032/ 505 417 

e-mail: Mariya.Kirova@liebherr.com 

Лице за контакт: Иванка Казакова - tel.: 032/ 505 414 

е-мail: Ivanka.Kazakova@liebherr.com 

Брошура - стажанти и стипендианти 

Свободни стажантски позиции - 2021 г. 

Инженер-дизайнер на охладителни системи 


13. КЦМ 2000 АД 

www.kcm2000.bg 

Лице за контакт: Веселина Балтова - о-л "Човешки ресурси" 

Тел.: 032/609-262; e-mail: Veselina.Baltova@KCM.BG 

Стипендии на КЦМ 2000 АД - конкурсът се обявява всяка година 

Стажантска програма "Поддръжка" - обявява се всяка година 

Стажантска програма "Развитие" - обявява се всяка година 


14. Делта Соурс ООД 

www.deltasource.eu 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо Николов"  

No: 56, ет. 4  

Лице за контакт: Александър Джонгаров 

e-mail: aleksanderdzhongarov@deltasource.eu 

Java Developer 


15. Стажантска програма на "ДУНАПАК-РОДИНА" АД 

www.dunapack.bg 

Стажантска програма 

Постер 

Адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97 

Лице за контакт: Снежана Цанева; Тел.: 032/ 904 503 

e-mail: snezana.tzaneva@dunapack.bg;  

e-mail:hr@dunapack.bg 


16. Стабил Инженеринг ПАИ ЕООД 

www.stabilengineering.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" No: 53 

Лице за контакт: Александрина Божанова - Административен мениджър; Тел.: 0885700036  

e-mail: abozhanova@stabilengineering.com 


17. Плексистаб България ЕАД 

www.plexistab.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" No: 53 

Лице за контакт: Георги Събев, отдел "Човешки ресурси" към Стабил Груп 

e-mail: hr@stabilengineering.com; Тел.: 0879 970 007  


18. CETIN Bulgaria 

www.cetinbg.bg 

Адрес: гр. София, р-н Младост, Бизнес Парк София, 

сграда 6 

Свободни позиции 

Инженер, поддръжка на мрежата - гр. Пловдив 

Лице за контакт: Елина Андреева - HR Business Partner 

e-mail: Elina.Andreeva@cetinbg.bg; Тел.: 0895400151 

Ниво: студенти в последен курс на обучение или наскоро завършили 

Лице за контакт: Нели Ганчева - специалист "Човешки ресурси" 

e-mail: Neli.Gancheva@cetinbg.bg 

Техник "Инсталация и поддръжка на крайни устройства за достъп" - гр. Пловдив 


19. ИНДЕКС-6 ООД 

www.index-6.com 

Адрес: Пловдив 4004, ул. "Кукленско шосе" 28 В;  

тел.: 032601560 

Лице за контакт: Димитър Спасов;  

e-mail: D.Spasov@index-6.com 

e-mail: hr@index-6.com 

Целогодишна стажантска програма 

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 


20. "Биовет" АД 

www.biovet.com 

Адрес: гр. Пещера, ул. "Петър Раков" No: 39  

Лице за контакт: Иван Стоянов - Директор "Човешки ресурси",  

Тел: 0350/65629; e-mail: hrjobs@biovet.com  

Лице за контакт: Красимира Цанкова – Специалист подбор  

Тел: 0876 449 817; e-mail: k_cankova@biovet.com  

Виж приложения файл 

Ниво: студенти, завършили предпоследен или последен курс на бакалавърска степен или магистърска степен в областта на механика, електротехника, автоматика и сходни на тях 

Механик 


21. Модис България 

www.modis.com 

Свободни позиции 

Лице за контакт: Зорница Димитрова - HR Generalist, 

Plovdiv Site 

e-mail: zornitsa.dimitrova@modis-ito.com 

Бизнес немски с Modis - "Основи на комуникацията в бизнес среда", безплатни виртуални езикови курсове за студенти, начало: октомври 2021 г. 

Постер 

Линк за кандидатстване 


22. еДинамикс България ЕООД 

www.edynamix.com 

Адрес: Пловдив, 4000, ул. "Стефан Веркович" No: 4, етаж 5, офис 14, гр. Пловдив 

Адрес: Стара Загора, 6001, ул. "Антон Марчин" No: 51, етаж 3,4,5 

Лице за контакт: Николай Тодоров  

e-mail: n.todorov@edynamix.com 

Свободни позиции, свързани с разработка и поддръжка на собствено портфолио от софтуерни решения в сферата на автомобилната индустрия 


23. Ментормейт България ЕООД 

http://www.mentormate.bg 

Лице за контакт: Галина Тритакова - Talent Acquisition Specialist; Тел.: 02 4486326  

e-mail: galina.tritakova@mentormate.com  

Лице за контакт: Виолина Костадинова - Junior Talent Acquisition Specialist; Тел.: 02 8622632  

e-mail: violina.kostadinova@mentormate.com 

Ново издание на QA Academy, което е обучителна програма, подходяща за студенти от технически специалности. От успешно преминалите академията и на най-добре представилите се ще им бъде предоставено работно място в МенторМейт като Junior QA Specialist. За да можете да се включите в безплатното 14-седмично обучение, кандидатствайте на линка тук 


24. NSR 

www.nsr.bg 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Кап. Райчо" No: 50, ет. 2 

e-mail: office@nsr.bg 


25. ScaleFocus 

www.scalefocus.com 

Скейлфокус Академия - 3-месечна безплатна онлайн обучителна програма 

Постер 

Адрес: гр. София, 1784, бул. „Цариградско шосе" No: 90, Капитал Форт - сграда А, ет. 24 

Лице за контакт: Надежда Петкова - Academy Operations Manager 

e-mail: nadezhda.petkova@scalefocus.com  

e-mail: office@scalefocus.academy 


26. Страйпс ЕООД 

www.strypes.eu 

Адрес: гр. София, ул. "Майстор Алекси Рилец" No: 10А 

Лице за контакт: Яна Матвийчук  

e-mail: yana.matviychuk@strypes.eu  


27. П - КОНСУЛТ ООД 

Лице за контакт: Пламен Парашкевов 

e-mail: p-consult@abv.bg; Тел.: 0876 900 134 

Мобилен търговец "Частни клиенти" за гр. Пловдив 


28. Трио Интерактив – Интернешънъл ООД 

www.trio-interactive.com 

Адрес: ул. "Ангел Букурещлиев" No: 11, гр. Пловдив 

Лице за контакт: Иванка Христосова - Business Administrator; e-mail: I.Hristosova@trio-group.de 

Back-end Developer 


29. Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД 

www.rdm.com 

Адрес: гр. София 1510, ул. "Резбарска" No: 1E 

e-mail: recruitment_bg@rdm.com; Тел.: 0878520012 

Едногодишна стажантска програма - гр. София 


30. ADECCO Bulgaria 

www.adeccobulgaria.com 

www.adeccobulgaria.com/jobs/ 

e-mail: jobs.bulgaria@adecco.com  

Презентация 

Адрес: Бизнес Парк София, Сграда 11A, Младост 4, София 1766 

Адрес: Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 9;  

тел.: 032 250496; Тел.: 032 250498 

Лице за контакт: Бояна Куямова - Branch Manager  

e-mail: Boyana.Kuyamova@adecco.com 

Електромонтьор 


31. КонтурГлобал Оперейшънс България АД 

www.contourglobal.com 

Адрес: ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, с. Медникарово 

Лице за контакт: Мариана Иванова;  

e-mail: Mariana.Ivanova@contourglobal.com 

Лице за контакт: Кристина Турлакова - Training and Development Officer;  

e-mail: Kristina.Turlakova@contourglobal.com 


32. Кяшиф ЕООД 

www.kyashif.com 

Лице за контакт: Байрие Бейтула  

Адрес: ул. „Йълдъръм“ No: 1, гр. Джебел 

e-mail: BayrieBeytula@kyashif.com 

Електротехник 


33. Accenture Bulgaria 

www.accenture.com 

Адрес: бул. "Свобода" No: 65А, Офис Парк Пловдив 

Лице за контакт: Натали Василева - Recruiting Analyst  

e-mail: natali.vasileva@accenture.com 


34. Микросист ЕООД 

www.microsyst.net 

e-mail: info@microsyst.net 

Адрес: 4002 гр. Пловдив, ул. "Мургаш" 4  

Лице за контакт: Цветана Николакова 

Тел./факс: 640446; 642519 

Ниво: отлични студенти, инженери  


35. Musala Soft Ltd. 

www.musala.com 

бул. "Драган Цанков" 36, София 1057 

Тел.: 02 969 58 21; e-mail: jobs@musala.com  

Лице за контакт: Мария Загорчева - Office Manager; 

e-mail: maria.zagorcheva@musala.com  

Представяне на фирмата 

Junior Software Engineer - София 


36. Крум Чешмеджиев ЕТ 

http://krumch.com/stazhove-i-praktiki 

e-mail: krumch@gmail.com 


37. Евромаркет 

Евромаркет е най-успешната българска търговско-инженерингова компания в сферата на индустриалното оборудване и строителната техника с международно присъствие. Тя е безспорен лидер в бранша си, благодарение на иновативното и систематично корпоративно управление и на политиката си за създаване на продуктивна и професионална среда, където всеки служител да може да реализира потенциала си.  

www.euromarket.bg 

Свободни позиции 

отдел "Подбор, оценка и развитие на ЧР"  

Тел.: 02 9767100; e-mail: hr@euromarket.bg 

e-mail: office@euromarket.bg  

Адрес: гр. София, Казичене  

ул. "Околовръстен път" 454 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" 248А 

Ниво: инженери или студенти - задочно обучение 


38. m+w MediaNetworks EOOD 

www.mw-edianetworks.eu 

Адрес: ул. "Скопие" 112, ет. 5;  

e-mail: mwoffice@mw-medianetworks.eu 

Лице за контакт: Ангел Панайотов 

Тел.: 032 657554; e-mail: apanayotov@mw-medianetworks.eu 


39. Уелдтроник ООД 

www.weldtronic.eu 

Фирма Уелдтроник ООД е с предмет на дейност: Производство на заваръчни машини и автоматизация на заваръчни процеси; сервиз на заваръчни роботи CLOOS 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 57 

Тел.: 032 637166; e-mail: weldtronic@abv.bg 


40. PLDA 

www.plda.com 

Адрес: гр. София 1618, бул. Тодор Каблешков 55, вх.А, ет.8, офис 15 

Лице за контакт: Милен Несторов - Manager 

e-mail: mnestorov@plda.com 

Лице за контакт: Sandrine Boucher - HR Manager 

e-mail: sboucher@pldagroup.com 

Design and Verification Engineer 


41. БУЛЛТЕК ООД 

www.bulltek-bg.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 61Б 

Лице за контакт: Станислав Димов - QMS Manager 

Тел.: 032 348 369, e-mail: stanislav.dimov@bulltek.bg  

Лице за контакт: Ива Мутева - специалист HR 

Тел.: 032 511 674, e-mail: hr@bulltek-bg.com  


42. Ню Енерджи Про ЕООД  

www.newenergypro.com 

Лице за контакт: Димитър Бурдев - Управител 

e-mail: d.burdev@newenergypro.com 


43. Елаците-Мед АД 

www.ellatzite-med.com 

Адрес: с. Мирково, Община Мирково, Софийска област 

Лице за контакт: Даниела Горанова - Ръководител 

отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" 

Тел.: 02-9237876; e-mail: jobs@ellatzite-med.com  

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 


44. ГЛОБЪЛФАУНДРИС България ЕАД 

www.globalfoundries.com 

Адрес: гр. София 1797, район Изгрев, ул. "Лъчезар Станчев" No: 3, Литекс Тауър 

Лице за контакт: Емилия Малинова - Specialist Staffing,Talent Acquisition 

e-mail: emiliya.malinova@globalfoundries.com  

Trainee - Software Development in Microelectronics - София 

Trainee - Electronic Design Automation in Microelectronics - София 

Junior Software Engineer - София 

Junior CAD/PDK Engineers Microelectronics - София 


45. Финит Софтуер Системс ЕООД 

www.finite-soft.com 

Кариери 

Лице за контакт: Румен Ташев - General Manager 

Тел.: 02 4392101; e-mail: jobs@finite-soft.com 

Junior Software Developer 


46. ТЕСИ ООД 

www.tesy.bg 

Адрес: бул. "Мадара" No: 48, гр. Шумен 

Лице за контакт: Божидар Исаев - HR Manager 

Тел.: 054 859145, e-mail: bozhidar.isaev@tesy.com  


47. Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” 

www.rail-infra.bg 

Адрес: гр.София, бул. „Кн. Мария Луиза” No: 110 

Лице за контакт: Милена Илкова  

e-mail: m.ilkova@rail-infra.bg  

Тел.: 0887 00 42 71, 0885 542 560 

Стипендиантска програма 


48. Алкао ЕООД - град Първомай 

www.alcao.eu 

e-mail: hr@alcao.eu; Тел.: 032/607 417  

Лице за контакт: Полина Данаилова 

e-mail: PolinaDanailova@alcao.eu 

Виж приложения файл 


49. Егнатия България ЕООД 

www.group-egnatia.com 

e-mail: office@group-egnatia.com; Тел.: 0896 82 00 93 

Лице за контакт: Станислав Рабаджийски - Installation Department Manager 

e-mail: stanislav.rabajiiski@group-egnatia.com 

Стажантска програма 


 

МАШИНОСТРОЕНЕ 

НОВИНИ: 

1. КЦМ организира Ден на отворените врати за студенти, който ще се проведе на 8.10.2021 г. при спазване на всички противоепидемични мерки и предписания 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ 

1. AIGER ENGINEERING Ltd. - водеща машиностроителна компания в областта на тютюневата индустрия 

www.aiger.com 

e-mail: hr@aiger.com; Тел.: 032-905 000  

Адрес: Пловдив, ул. "Васил Левски" No: 246  

Лице за контакт: Мария Христозова - Ръководител отдел "Човешки Ресурси"; Тел.: 032 905 020 

e-mail: Mariya.Hristozova@aiger.com 

Лице за контакт: Десислава Шентова; Тел.: 032 905 020 

e-mail: Desislava.Shentova@aiger.com 

Инженер дизайнер / Конструктор с безплатно обучение 

Технолог - програмист с безплатно обучение 

Програма за развитие на младши инженери - автоматизация и роботика 

Специалист качество 

Оператор на фреза с ЦПУ с включено обучение 

CNC технолог - програмист с безплатно обучение 

Стажантски програми в отдел "Инженеринг" на Айгер Инженеринг - 2021 г. 


2. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД 

www.vmz.bg 

Адрес: гр. Сопот 4330, бул. "Иван Вазов" No: 1 

Тел.: 03139 5244; e-mail: training@vmz.bg 

e-mail: office@vmz.bg 

Лице за контакт: Весела Ефтимова - Отдел "Човешки ресурси" 

Стажантската програма „Стажове ВМЗ – обявява се всяка година 


3. ХАЙКАД ИНФОТЕХ 

www.haycad-infotech.bg 

www.3ds.com 

Адрес: 4109 Пловдив, Южна промишлена зона,общ. Родопи, местност Чиирите 20Е, (бул. Кукленско шосе)  

тел.: 032 940 474, 0879530800  

e-mail: contact@haycad-infotech.bg 

Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на френската фирма Dassault Systemes и CAD/CAM/CAE системата от висок клас CATIA. CATIA e най-широко разпространеният софтуерен продукт за автоматизирано проектиране в почти всички отрасли. Утвърден лидер в европейската автомобилна индустрия. В световен мащаб е внедрена в една немалка част от авиационната индустрия - BOEING, Airbus, Lokheed Martin, Mirage, Falcon, Антонов, Камов и почти всички техни подизпълнители, както и внушителен брой компании от малкия и среден бизнес. Фирмата е официален представител на фирма Mentor Graphics за решенията от групата Mechanical Analysis и по-точно продукта за флуидни симулации и анализи FloEFD V5.  

http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/ 

Стажантски програми и дипломни задания 

Фирма "Хайкад Инфотех" провежда обучителни курсове по CATIA 

Решенията на Хайкад Инфотех и Dassault Systemes, насочени към съвременното висше образование 

Свободни позиции 


4. ИНДЕКС-6 ООД 

www.index-6.com 

Адрес: Пловдив 4004, ул. "Кукленско шосе" 28 В;  

тел.: 032601560 

Лице за контакт: Димитър Спасов;  

e-mail: D.Spasov@index-6.com 

e-mail: hr@index-6.com 

Целогодишна стажантска програма 

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 


5. ОПТИКС АД 

www.optixco.com 

Кариери 

Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Захари Стоянов” No: 65  

ОПТИКС АД проектира, конструира, произвежда и реализира на пазара собствена гама термовизионни и нощни изделия, дневни мерници и интегрирани системи за стратегическо наблюдение и охрана. Предлага иновативни решения за секторите на отбраната, сигурността, опазването на природата, спортната ловна оптика, медицината и индустрията.  

ОПТИКС АД е предпочитан партньор за доставки на оптични, механични и електронни възли и елементи.  

Компанията реализира продукцията си в над 45 държави в целия свят.  

Лице за контакт: Светлана Парашкевова – HR Manager e-mail: s.parashkevova@optixco.com  

Лице за контакт: Ивелина Балева – HR Specialist 

e-mail: i.baleva@optixco.com 

Тел: 0357 60729; e-mail: hr@optixco.com 

Инженер - технолог 

Инженер - физик 

Конструктор 

Експерт продажби 

Лятна стажантска програма 2021 

Стажантски позиции 2021 


6. ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.latecoere.aero 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

ЛАТЕКОЕР е топ доставчик на всички големи производители на самолети в две основни направления: Аероструктури/Самолетни конструкции и Кабелни системи, като оперира в целия индустриален процес – проектиране, разработване, производство и монтаж и участва в целия живот на продукта, гарантирайки поддръжката, ремонта и промените на продукта. Основни клиенти са Airbus, Boeing, Embraer. Със своите проектантски възможности и оптимизирана индустриална организация, управление на доставките, Латекоер е в уникална позиция в авиационната индустрия, комбинирайки експертизата си в самолетната конструкция и кабелни системи. 

Лице за контакт: Ивелина Сергеева - HR Manager  

e-mail: ivelina.sergeeva@latecoere.aero 

Тел.: 32 349 810 

Лице за контакт: Милена Батева - HR Specialist 

Тел.: 032 349 813  

e-mail: Milena.bateva@latecoere.aero 

Лице за контакт: Татяна Цанова - HR Specialist 

e-mail: tatyana.tsanova@latecoere.aero 

Тел.: 032 349 802 

Стажантска програма в отдел "Логистика и доставки" - 2021 

Technical Quality Engineer 

Supplier Quality Incoming Inspector 

Quality Department Internship 


7. КЦМ 2000 АД 

www.kcm2000.bg 

Лице за контакт: Веселина Балтова - о-л "Човешки ресурси" 

Тел.: 032/609-262; e-mail: Veselina.Baltova@KCM.BG 

Стипендии на КЦМ 2000 АД - конкурсът се обявява всяка година 

Стажантска програма "Поддръжка" 2021 - обявява се всяка година 

Стажантска програма "Развитие" - обявява се всяка година 


8. ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД 

http://www.opticoel.com 

Адрес: Индустриален парк Оптикоелектрон -  

гр. Панагюрище 

Лице за контакт: Соня Славкова - Export and Logistics Manager 

Тел: 0357/62254; e-mail: oeg@opticoel.com;  

e-mail: future@opticoel.com 

Стажантски и работни позиции 


9. "Биовет" АД 

www.biovet.com 

Адрес: гр. Пещера, ул. "Петър Раков" No: 39  

Лице за контакт: Иван Стоянов - Директор "Човешки ресурси",  

Тел: 0350/65629; e-mail: hrjobs@biovet.com  

Лице за контакт: Красимира Цанкова – Специалист подбор  

Тел: 0876 449 817; e-mail: k_cankova@biovet.com  

Виж приложения файл 

Ниво: студенти, завършили предпоследен или последен курс на бакалавърска степен или магистърска степен в областта на механика, електротехника, автоматика и сходни на тях 

Механик 


10. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

област Пловдивска - Завод за хладилна техника 

отдел "Управление на човешките ресурси" 

e-mail:lhm_jobs@liebherr.com; тел.: 032/ 505 399, 505 414 

Лице за контакт: Мария Кирова - тел.: 032/ 505 417 

e-mail: Mariya.Kirova@liebherr.com 

Лице за контакт: Иванка Казакова - tel.: 032/ 505 414 

е-мail: Ivanka.Kazakova@liebherr.com 

Брошура - стажанти и стипендианти 

Свободни стажантски позиции - 2021 г. 

Инженер-дизайнер на охладителни системи 


11. Стажантска програма на "ДУНАПАК-РОДИНА" АД 

www.dunapack.bg 

Стажантска програма 

Постер 

Адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97 

Лице за контакт: Снежана Цанева; Тел.: 032/ 904 503 

e-mail: snezana.tzaneva@dunapack.bg; 

e-mail:hr@dunapack.bg 


12. LUFTHANSA TECHNIK Sofia Ltd. 

www.lht-sofia.com 

Летище София - Хангар 3; e-mail: careers@lht-sofia.com 

Координатор Подбор: Габриела Йорданова;  

Тел.: 02-4601-598  

Луфтханза Техник е водещ световен лидер в поддръжката и основния ремонт на самолети, компоненти и двигатели. Луфтханза Техник София извършва базово и линейно обслужване на самолети от серията Airbus A320 и Boeing B737, включително B737 Classic и B737 NG. Компанията отваря врати през 2008 г. на територията на летище София. Към момента персонала на компанията наброява над 1000 висококвалифицирани служители.  

Информация за актуалните свободни позиции в компанията можете да научите от сайта на компанията:  

Кариери 

Стажантска програма 

Платен летен двумесечен стаж в отдел "Производство" - обявява се всяка година 


13. Стабилинженеринг-Алфа ООД 

www.stabilalfa.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" No: 53 

Лице за контакт: Георги Събев, отдел "Човешки ресурси" към Стабил Груп 

e-mail: hr@stabilengineering.com; Тел.: 0879 970 007  

стажант - Машинен конструктор 

Инженер - конструктор 


14. Плексистаб България ЕАД 

www.plexistab.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" No: 53 

Лице за контакт: Георги Събев, отдел "Човешки ресурси" към Стабил Груп 

e-mail: hr@stabilengineering.com; Тел.: 0879 970 007 


15. Schneider Electric Bulgaria 

www.se.com/bg/ 

Лице за контакт: Елена Ватрачка - HR Manager 

Тел.: 032/ 505727x127; e-mail: elena.vatrachka@se.com 

e-mail: hr.plovdiv@se.com 

Лице за контакт: Елена Христова - HR Specialist 

Тел.: 032 605733x133; e-mail: Elena.Hristova@se.com 

Engineering Intern 

Supply Chain Intern 


16. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В EVN 

www.evn.bg 

Адрес: ул. "Христо Г. Данов" №: 37, 4000 Пловдив 

Контакт: Пламена Дечева и Зорница Моравенова - отдел "Управление на човешките ресурси" 

Стажантска програма "Младежи с бъдеще" 

Програмата се обявява всяка година и крайният срок за кандидатстване е краят на април на e-mail адрес:  

internship@evn.bg 

Брошура - Стажантска програма 


17. Райхле и Де-Масари България Пръдакшън ЕООД 

www.rdm.com 

Адрес: гр. София 1510, ул. "Резбарска" No: 1E 

e-mail: recruitment_bg@rdm.com; Тел.: 0878520012 

Едногодишна стажантска програма - гр. София 


18. Модис България 

www.modis.com 

Лице за контакт: Зорница Димитрова - HR Generalist, 

Plovdiv Site 

e-mail: zornitsa.dimitrova@modis-ito.com 

Бизнес немски с Modis - "Основи на комуникацията в бизнес среда" - начало: октомври 2021 г. 

Постер 

Линк за кандидатстване 


19. Елаците-Мед АД 

www.ellatzite-med.com 

Адрес: с. Мирково, Община Мирково, Софийска област 

Лице за контакт: Даниела Горанова - Ръководител 

отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" 

Тел.: 02-9237876; e-mail: jobs@ellatzite-med.com  

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 


20. ЕВРОГРУП-33 ЕООД 

www.eurogroup-33.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "България" No: 4, секция Д-5 

Лице за контакт: Георги Миргов - Търговски директор  

e-mail: office@eurogroup-33.com; Тел.: 032 664311 

Стажантски и работни позиции 


21. Алкао ЕООД - град Първомай 

www.alcao.eu 

e-mail: hr@alcao.eu; Тел.: 032/607 417  

Лице за контакт: Полина Данаилова 

e-mail: PolinaDanailova@alcao.eu 

Виж приложения файл 


22. ММ Механикс ООД 

www.mechanics-group.bg 

Свободни позиции 

Адрес: с. Драгор, област Пазарджик - о-л "Човешки ресурси" 

Лице за контакт: Димитър Даскалов; Тел.: 034 444891 

e-mail: hr@mechanics-group.bg 


23. Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” 

www.rail-infra.bg 

Адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” No: 110 

Лице за контакт: Милена Илкова  

e-mail: m.ilkova@rail-infra.bg  

Тел.: 0887 00 42 71, 0885 542 560 

Стипендиантска програма 


24. Кяшиф ЕООД 

www.kyashif.com 

Лице за контакт: Байрие Бейтула  

Адрес: ул. „Йълдъръм“ No: 1, гр. Джебел 

e-mail: BayrieBeytula@kyashif.com 

Инженер-проектант 

Инспектор - качество 

Служител в отдел "Снабдяване" 


25. Солтех ЕООД 

www.soltec.bg 

Адрес: 4205 Костиево; 9-ти Километър, по пътя Пловдив-Пазарджик 

ул. "Капитан Бураго" 1; тел. 032/ 500 424, 500 425 

e-mail: hr@schatti.bg; e-mail: office@schatti.bg 

Лице за контакт: Велина Аргирова - HR Specialist 

Солтех ЕООД предлага предоставя комплексни, технологични решения в сферата на индустриалното оборудване, софтуерните услуги и автоматизацията. 


26. ADECCO Bulgaria 

www.adeccobulgaria.com 

www.adeccobulgaria.com/jobs/ 

e-mail: jobs.bulgaria@adecco.com  

Презентация 

Адрес: Бизнес Парк София, Сграда 11A, Младост 4, София 1766 

Адрес: Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 9;  

тел.: 032 250496; Тел.: 032 250498 

Лице за контакт: Бояна Куямова - Branch Manager  

e-mail: Boyana.Kuyamova@adecco.com 


27. „Хай Уей Джобс“ ООД  

www.hiwayjobs.com 

Адрес: Пловдив, Бизнес център Легис, бул. "Шести септември" 152, ет. 3, офис 3-3А 

Лице за контакт: Милена Дойнова - HR Manager 

e-mail: Milena.Doynova@hiwayjobs.com 

Лице за контакт: Нешка Стоянова - Recruitment Expert 

Тел.: : 0883 246 666; e-mail: office@hiwayjobs.com  

e-mail: recruitment1@hiwayjobs.com 


28. Техно Акташ АД 

www.aktasholding.com 

Адрес: гр. Куклен, Индустриална зона,  

местност "Капсида" No: 1 

Лице за контакт: Нефизе Рюстем  

e-mail: nrustem@aktasholding.com  

Виж приложения файл 


29. m+w MediaNetworks EOOD  

www.mw-edianetworks.eu 

Адрес: ул. "Скопие" 112, ет. 5;  

e-mail: mwoffice@mw-medianetworks.eu 

Лице за контакт: Ангел Панайотов 

Тел.: 032 657554; e-mail: apanayotov@mw-medianetworks.eu 


30. Крум Чешмеджиев ЕТ 

http://krumch.com/stazhove-i-praktiki 

e-mail: krumch@gmail.com 


31. Вили Елбе Аутомотив България ЕООД 

www.willielbe.bg 

Адрес: гр. Куклен 4101, ул. "Асеновградско шосе",  

местност "Капсида", Индустриална и търговска зона 

Лице за контакт: Янко Коралиев - Quality Manager  

e-mail: Yanko.Koraliev@willielbe.bg; Тел.: 032/323771 


32. „Пневматика – Серта” АД  

www.serta-group.com 

Презентация 

Лице за контакт: Светлана Стоянова - отдел "Човешки ресурси" 

Тел: 0361 66 245; e-mail: s.stoianova@pnevmatika-serta.com 


33. Волво Груп България ЕООД 

www.volvo.com 

Адрес: бул. "Сливница" No: 630, 1331 София  

Лице за контакт: Десислава Иванова - HR Manager 

e-mail: desislava.ivanova@volvo.com 


34. БУЛЛТЕК ООД 

www.bulltek-bg.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 61Б 

Лице за контакт: Станислав Димов - QMS Manager 

Тел.: 032 348 369, e-mail: stanislav.dimov@bulltek.bg  

Лице за контакт: Ива Мутева - специалист HR 

Тел.: 032 511 674, e-mail: hr@bulltek-bg.com 


35. Евромаркет 

Евромаркет е най-успешната българска търговско-инженерингова компания в сферата на индустриалното оборудване и строителната техника с международно присъствие. Тя е безспорен лидер в бранша си, благодарение на иновативното и систематично корпоративно управление и на политиката си за създаване на продуктивна и професионална среда, където всеки служител да може да реализира потенциала си.  

www.euromarket.bg 

Свободни позиции 

отдел "Подбор, оценка и развитие на ЧР";  

Тел.: 02 9767100; e-mail: hr@euromarket.bg 

e-mail: office@euromarket.bg  

Адрес: гр. София, Казичене,  

ул. "Околовръстен път" 454 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" 248А 

Ниво: инженери или студенти - задочно обучение 


МЕЖДУНАРОДНИ СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ САЙТОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА СТУДЕНТИ 


1. СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ И МОБИЛНО УЧЕНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ - споразуменията по програмата са в раздел - Международни отношения 

Документите за участие по предвидените мобилности и практика за студенти се намират на адрес: 

Секторна програма "ЕРАЗЪМ+" - oбучение и практика 

Лице за контакт: Веселина Добрева 

e-mail: vdobreva@tu-sofia.bg; 02 965 2655  

Критерии и условия за участие в студентска мобилност и практика 

Таблица с актуални договори за ТУ-София, филиал Пловдив 2020-21 г. 

2. Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD) за академичната 2022-2023 г.

 

Календар