ВАЖНО! Отдалечено обучение за студентите от ФМУ

Уважаеми студенти от Факултета по машиностроене и уредостроене, 

В платформата за дистанционно обучение e-learning.tu-plovdiv.bg ще намерите създадените курсове и дисциплини за обучение в електронна среда за ФМУ. Допълнително ще получите на груповите имейли ключ за записване като участник в съответната дисциплина. След записване в дисциплината ще получавате съобщения на вашите университетски имейли. 

Достъпът до платформата за електронно обучение се осъществява с потребителско име (факултетен номер) и парола, изпратени на електронните пощи, с които сте регистрирани. 

Вие имате достъп до университетски електронни пощи, които имат вида XXXXXX@std.tu-plovdiv.bg, където XXXXXX е факултетния ви номер. Студентите от 2-ри до 4-ти курс ще получат данните си за вход на подадените от тях в студентската канцелария лични имейли. За всички първокурсници и тези регистрирани след 09.2020 г. данните за вход в http://mail.std.tu-plovdiv.bg/ са: 


Потребителско име: XXXXXX, където XXXXXX е факултетния ви номер. 

Парола: YYYY#tuZZZZ, където YYYY са последните 4-ри цифри от факултетния ви номер, а ZZZZ са последните 4-ри цифри от вашето ЕГН. 

На тези имейл адреси ще получавате информация, свързана с вашето обучение. Важно е да знаете, че в системата за електронно обучение https://e-learning.tu-plovdiv.bg/, ще бъдат автоматично подменени всички електронни пощи с тези от университета, т.е. за да възстановите забравена парола или предприемете друго действие, свързано с вашия акаунт, трябва да посочите студентския си имейл. 

 

Календар