РАЗПИСИ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ - летен семестър, уч. 2020/2021 г.

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 


Заповед на Ректора на ТУ – София за мерки във връзка с ограничаване разпространението на Соvid - 19 (коронавирус) 


Поради възможни корекции, проверете разписа си преди занятията през първите 2 седмици 


Редовно обучение 

ОКС "Бакалавър" 

I курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

I курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

I курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

I курс, IV поток - спец. КСТ, Е 

II курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

Допълнително: За 12 гр. 

II курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

II курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

II курс, IV поток - спец. КСТ, Е 

III курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

Допълнително: За 12 гр. 

III курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

III курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

III курс, IV поток - спец. КСТ, Е 

IV курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

Допълнително: За 12 гр. 

IV курс, А поток - спец. МУ 

IV курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

IV курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

IV курс, IV поток - спец. КСТ, Е 


ОКС "Магистър" 

спец. МУ 

спец. МТТ 

спец. ТТТ 

спец. АТТ 

спец. МАТ 

спец. ЕТ 

спец. АИУТ 

спец. КСТ 


Задочно обучение 

I курс 

II курс 

III курс 

IV курс 

спец. ИЕ 

 

Календар