ЛЯТНА ИЗПИТНА СЕСИЯ - 1 до 3 КУРС и "магистър" (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОПРАВИТЕЛНА)

ОКС "Бакалавър" - лятна поправителна сесия 

Редовно обучение 

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 


Задочно обучение - лятна поправителна сесия 

Факултет по машиностроене и уредостроене 

 

ОКС "Бакалавър" - лятна сесия 

Редовно обучение 

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 


Задочно обучение - лятна сесия 

Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 


ОКС "Магистър" - лятна сесия 

Редовно обучение 

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ)

 

Календар