ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

1. спец. КСТ  

Магистър - на 14.07.2021 г. от 13.00 ч. в зала 2203 

Бакалавър - на 21.07.2021 г. от 13.00 ч. в зала 2203 

Бакалавър - на 22.07.2021 г. от 13.00 ч. в зала 2203 

2. спец. Електроника - на 22.07.2021 г. от 11.00 ч. в зала 1230 

3. спец. АИУТ 

Магистър - на 16.07.2021 г. от 10.00 ч. в зала 4311 

Бакалавър - на 20.07.2021 г. от 10.00 ч. в зала 4311 

4. спец. ЕТ -  

Бакалавър - на 16.07.2021 г. от 10.00 ч. в зала 4422 

Магистър - на 16.07.2021 г. от 9.00 ч. в зала 4422 

5. спец. ИИ - на 19.07.2021 г. от 10.00 ч. в зала 4326 

6. спец. КТТ - на 21.07.2021 г. от 10.00 ч. в зала 4311 


Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 

1. спец. МУ  

специализация "ОБП" - на 12.07.2021 г. от 9.30 ч. в зала 3 

специализация "ОБП" - на 13.07.2021 г. от 9.30 ч. в зала 4328 

специализация "ПТ" - на 14.07.2021 г. от 9.30 ч. в зала 4328 

2. спец. Мехатроника - на 14.07.2021 г. от 10.30 ч. в зала 4328 

3. спец. МТТ 

специализация "МТМ" - на 21.07.2021 г. от 11.00 ч. в зала 4206 

специализация "ТМММ" - на 23.07.2021 г. от 9.30 ч. в зала 4326 

3. спец. ТТТ - на 15.07.2021 г. от 9.00 ч. в зала 4326 

4. спец. АТТ 

Бакалавър - на 15 и 16.07.2021 г. от 8.00 ч. в зала 4327 

Магистър - на 16.07.2021 г. от 9.00 ч. в зала 4326 

5. спец. ДПК и ПГ - на 15.07.2021 г. от 10.00 ч. в зала 4328 

6. спец. ИМ - на 15.07.2021 г. от 9.00 ч. в зала 2112 

7. спец. МАТ - на 15.07.2021 г. от 14.00 ч. в зала 4327 

 

Календар