График на дипломни защити

Всички дипломни защити ще се проведат онлайн. 


Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

- спец. КСТ - на 27.10. от 14.00 ч.  

- спец. Е - на 28.10. от 11.00 ч.  

- спец. АИУТ - на 28.10. от 10.30 ч.  

- спец. ЕТ - на 29.10. от 9.00 ч.  

- спец. ИИ - на 28.10. от 10.00 ч.  


Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 

- спец. М - на 28.10. от 15.30 ч.  

- спец. МУ -  

- спец. МТТ - на 27.10. от 9.30 ч.  

- спец. ТТТ и АТ - на 28.10. от 9.00 ч.  

- спец. АТТ 

магистри - на 29.10. от 9.00 ч.  

бакалаври (държ. изпит) - на 28 и 29.10. от 8.00 ч.  

- спец. ДПК и ПГ - на 28.10. от 16.00 ч.  

- спец. ИМ - на 28.10. от 9.30 ч.  

 

Календар