Важна информация за студентите І курс задочно обучение

Уважаеми студенти, заповядайте на среща с Декана на Факултета на 10.01.2022 г. от 10.00 часа на следния линк https://meet.google.com/gmb-cyio-eyn 

Всички занятия се провеждат в отдалечена форма в електронна среда. За безпроблемното протичане на учебния процес и онлайн обучението прочетете информацията по-долу. 


*Електронна поща 

Всички студенти от Технически университет - София, филиал Пловдив разполагат със студентски имейли, които се намират на адрес http://mail.std.tu-plovdiv.bg/. Регистрацията за тези пощи се прави автоматично за всички без да е необходимо студентите сами да правят това (информацията се подава от съответната студентска канцелария). Регистрираните могат да влезнат със следните данни: 

Потребителско име: XXXXXX, където XXXXXX е факултетният ви номер.  

Парола: YYYY#tuZZZZ, където YYYY са последните 4-ри цифри от факултетния ви номер, а ZZZZ са последните 4-ри цифри от вашето ЕГН.  


На тези имейл адреси ще получавате информация, свързана с вашето електронно обучение. При смяна на парола бъдете изключително внимателни, тъй като системата не предлага възможност за възстановяване на забравена парола. 


**Платформа за електронно обучение - https://e-learning.tu-plovdiv.bg/ 

Използваната платформа за електронно обучение е https://e-learning.tu-plovdiv.bg/, където студентските регистрации отново се създават по служебен път без да трябва студентите да се регистрират самостоятелно. Потребителските данни за вход можете да откриете на студентските си имейли. Можете да промените паролата си посредством търсене по потребителско име (факултетния ви номер) или имейл (студентския ви имейл), на който ще получите електронно писмо с указания как да промените паролата си. При проблем с дистанционното обучение пишете на support@tu-plovdiv.bg 


***Office 365 Education (Microsoft Teams, Word, Excel...) 

Ако искате или се налага да използвате Microsoft Teams или други продукти, които са част от Office 365 Education, регистрирайте се самостоятелно с гореспоменатия студентски имейл, който има вида XXXXXX@std.tu-plovdiv.bg, където XXXXXX е факултетният ви номер. Подробна информация: https://ict.tu-plovdiv.bg/services.php?prm=services&id=4#office365 

 

Календар