ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИ ЗАЩИТИ

Факултет по електроника и автоматика (ФЕА) 

1. спец. "КСТ" 

- магистър - на 06.07.2022 г. от 14.00 ч. в зала 1230 

- бакалавър - на 12.07.2022 г. от 11.00 ч. в зала 1230 

- бакалавър - на 13.07.2022 г. от 10.00 ч. в зала 1230 

2. спец. "Електроника" - на 15.07.2022 г. от 11.00 ч. в зала 2103 

3. спец. "АИУТ" 

- магистър - на 07.07.2022 г. от 9.00 ч. в зала 4422 

- бакалавър - на 14.07.2022 г. от 9.00 ч. в зала 4422 

4. спец. "Електротехника" 

- магистър - на 08.07.2022 г. от 8.30 ч. в зала 4326 

- бакалавър - на 15.07.2022 г. от 8.30 ч. в зала 4326 

5. спец. "ИИ" - на 13.07.2022 г. от 10.00 ч. в зала 3304 


Факултет по машиностроене и уредостроене (ФМУ) 

1. спец. "МУ" 

- специализация "ОБП" - на 13.07.2022 г. от 10.00 ч. в зала 4327 

- специализация "ПТ" - на 14.07.2022 г. от 13.00 ч. в зала 4328 

2. спец. "Мехатроника" - на 15.07.2022 г. от 9.30 ч. в зала 4327 

3. спец. "МТТ" 

- специализация "МТМ" - на 11.07.2022 г. от 9.30 ч. в зала 4206 

- специализация "ТМММ" - на 11.07.2022 г. от 11.30 ч. в зала 4206 

4. спец. "ТТТ" и "Автотранспортна техника" - на 15.07.2022 г. от 9.00 ч. в зала 4425 

5. спец. "АТТ" 

- магистър - на 15.07.2022 г. от 9.00 ч. в зала 4425 

- бакалавър - на 13 и 15.07.2022 г. от 8.00 ч. в зала 4422 

6. спец. "ДПК" и "ПГ" - на 15.07.2022 г. от 10.00 ч. в зала 4328 

7. спец. "ИМ" - на 12.07.2022 г. от 9.00 ч. в зала 2112 

8. спец. "МАТ" - на 11.07.2022 г. от 11.00 ч. в зала 4328

 

Календар