Здравно осигуряване на студенти и докторанти

На основание чл.40, ал.3, т.2 от ЗЗО студентите и докторантите - редовно обучение на ТУ – София, Филиал Пловдив са задължени, без изключение, да подадат декларация по образец за здравно осигуряване, заверена с подпис и печат от съответната канцелария (ФЕА, ФМУ и Учебен отдел) за учебната 2022/2023 година в стая 4249 – касата при г-жа Райна Титова.

 

Календар