ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г.

Официалното откриване на учебната 2022/2023 г. ще се състои на 26.09.2022 г. от 10.00 часа пред централния вход на ІV корпус на Технически университет - София, Филиал Пловдив.  

За студентите от І курс ще има срещи по специалности с деканските и катедрените ръководства от 11.00 часа в следните зали:  

  - "Компютърни системи и технологии" - аула 

- "Дизайн и програмиране на електронни системи" - зала 4327 

- "Автоматика, информационна и управляваща техника" и "Индустриално инженерство" - зала 4425 

- "Електротехника" - зала 4422 

- "Мехатроника" и "Машиностроене и уредостроене" - зала 4326 

- "Компютърно моделиране и технологии в машиностроенето" - зала 4431 

- "Транспортна техника и технологии" и "Авиационна техника и технологии" - зала 4328 

- "Дизайн и печатни комуникации" - зала 4324 

- "Индустриален мениджмънт" - зала 4430 

- "Интелигентни системи и изкуствен интелект" - зала 4432

 

Календар