Покана за участие в "Студентски клуб на предприемача"

Покана за студенти 


Необходими документи: 

Заявление 

Мотивационно писмо 

Карта за участие 

Уверение за среден успех от следването или диплома (обикновено приложима опция за магистри) 

 

Календар