РАЗПИСИ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ - ЛЕТЕН СЕМЕСТЪР, уч. 2023/2024 г.

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

Забележка: Поради възможни промени, моля проверете си разписа преди първото занятие 

БАКАЛАВЪР 

I курс, I поток - спец. М, КМТМ, ТТТ, АТТ 

I курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИСИИ, ИИ 

I курс, III поток - спец. ЕТ, ДПЕС, АИУТ 

I курс, IV поток - спец. КСТ 

II курс, I поток - спец. М, МУ, КМТМ, ТТТ, АТТ 

II курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

II курс, III поток - спец. ЕТ, ДПЕС, АИУТ 

II курс, IV поток - спец. КСТ 

III курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

III курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

III курс, III поток - спец. ЕТ, Е, АИУТ 

III курс, IV поток - спец. КСТ 

IV курс, I поток - спец. М, МУ, МТТ, ТТТ, АТТ 

IV курс, II поток - спец. ДПК, ИМ, ИИ 

IV курс, III поток - спец. ЕТ, АИУТ 

IV курс, IV поток - спец. КСТ, Е 


МАГИСТЪР 

спец. МТТ 

спец. ТТТ 

спец. АТТ 

спец. ДПК 

спец. ТП 

спец. ЕТ 

спец. ДПЕС 

спец. АИУТ 

спец. КСТ 


ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

I курс 

II курс 

III курс 

IV курс

 

Календар