Обяви за работа и стаж, новини, конкурси и международни стипендии - страница 2

За контакт: маг. инж. Лалка Ботева 

4 корпус, стая 4435, тел: 032 659 541 

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg 

Public and International Relations; Career Centre contact:  

Lalka Boteva; tel: +359 32 659 541 


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

НОВИНИ: 

На 5 април 2023 г. /сряда/ за 11-та поредна година се организира традиционния форум „Стажове”, който се проведе във Филиала по инициатива на Ръководството. Водещи компании от различни браншове представиха своите стажантски програми и свободни позиции, възможностите за развитие и реализация и проведоха интервюта със студентите. 

Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично с хората, които избират новите служители в компаниите, да разберат какви знания и умения са им необходими в бъдеще и да оставят автобиографии, да придобият опит, как да се държат по време на интервю и как да се представят успешно пред работодателите. 

УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУМ "СТАЖОВЕ 2023" 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ: 

1. ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД 

www.elkontrol.com 

Кариери 

Адрес: гр. Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 17А 

Тел.: 042/600178; e:mail: gergana@elkontrol.com 

Стажантска програма 2023 


2. Sensata Technologies 

www.sensata.com 

Сенсата Технолоджис - завод Пловдив 

Презентация 

Лице за контакт /гр. Пловдив/: Александра Адричева - Recruitment Specialist;  

моб.: 0879 064 200; Тел.: 031 222 729;  

e-mail: aadricheva@sensata.com 

Лице за контакт /гр. Пловдив/: Снежана Динева; 

Recruitment Specialist;  

e-mail: Snejana.dineva@sensata.com 

Техник "Качество" - входящ контрол 

Техници поддръжка - производствено оборудване 


3. ABB Bulgaria - Индустриална зона Раковски 

careers.abb/global/en 

Клон Раковски - Индустриален път 1 № 14/18, 4142 Стряма 

Лице за контакт: Весела Попова - отдел "Човешки ресурси" 

email: vesela.popova@bg.abb.com  

email: bg-careers@abb.com; Тел.: 032 348 758 

Maintеnance Engineer 

Production Engineer, Metal treatment department 

Operations/Supply Planner 

Лятна стажантска програма на АББ България: Let your ABB story begin 


4. Костал България Аутомотив ЕООД - гр. Пазарджик  

www.kostal.bg 

Лице за контакт: Александра Христева - о-л "Човешки ресурси" 

email: a.hristeva@kostal.com 

Стажантска програма 2023 


5. БТЛ Индъстрийз АД 

www.btl.bg 

Кариери 

Адрес: бул. "Пещерско шосе" No: 30, гр. Пловдив 

Виж приложения файл 

Лице за контакт: Десислава Господинова - HR Specialist 

e-mail: gospodinovad@btl.bg; Тел.: 0894 497 574  

e-mail: careers@btl.bg  

ERP Administrator 

Customer Support Specialist 

Инспектор качество - готова продукция 

Манипулант - крайни изделия 

Специалист сградна поддръжка 

Служител в склад 


6. Злата Панега Цимент АД 

www.titan-cement.com 

Лице за контакт: Мария Пенчева - Senior Training and Development Specialist 

e-mail: Maria.Pencheva@titan.bg 

Стажант - автоматизация 

Стажант - планиране и отчетност 


7. Ханон Системс Пловдив ЕООД 

www.hanonsystems.com 

Адрес: Индустриална зона - Раковски, с. Стряма 

Лице за контакт: Васка Стоицева - HR Business Partner 

Тел.: 032 273 803; vstoitse@hanonsystems.com 

Лице за контакт: Гергана Найденова - HR Assistant 

Тел.: 032 273 800; e-mail: gnaydeno@hanonsystems.com 

Стажант - производствен инженеринг 

Стажант - поддръжка 

Стажант - качество 

Стажант - IT 


8. КАТЕК електроник България ЕООД - гр. Съединение 

www.katek-group.de 

www.steca.com 

Адрес: ул. "Чардафон Велики" No: 55  

4190 гр. Съединение 

Лице за контакт: Росица Ганева - HR Manager  

e-mail: Rositsa.Ganeva@katek-group.com; Тел.: 032 275 815 


9. САНМИНА 

www.sanmina.com 

Лице за контакт: Антония Кафалиева - отдел "Човешки ресурси"  

e-mаil: antoniya.kafalieva@sanmina.com 

Лице за контакт: Констанца Ганева - отдел "Обучение и развитие"; Тел.: 032 348 322 

e-mаil: konstantsa.ganeva@sanmina.com 

Стажантска програма 2023 


10. Зеебургер Информатик ЕООД 

www.seeburger.com 

Свободни позиции  

Адрес: 4000 Пловдив, бул. "Асеновградско шосе" 4Б, етаж 6, "Capital Trade Center" 

Адрес: 1797 София, жк. Изток, бул. "Г. М. Димитров" 16А 

Лице за контакт: Геновева Клепачева - HR Generalist  

e-mail: g.klepacheva@seeburger.com  

Лице за контакт: Цветина Парцова – Recruitment lead 

e-mail: t.partsova@seeburger.com  

Лице за контакт: Габриела Венкова – HR Generalist  

e-mail: g.venkova@seeburger.com  

Junior Java Developer - Пловдив 

Data Mapping Specialist - Пловдив 

Виж приложения файл 


11. "Монди Стамболийски" ЕАД - гр. Стамболийски 

www.mondigroup.com 

Лице за контакт: Никол Петкова; Тел.: 032 909 289  

e-mail: Nikol.Petkova@mondigroup.com  

Лице за контакт: Елисавета Нанчева; Тел.: 032 909 215 

e-mail: elisaveta.nancheva@mondigroup.com 

Стипендиантска програма 2023 

Стажантска програма 

Стажантските програми в МОНДИ са двумесечни и платени. Провеждат се целогодишно, редовна смяна (8:00-17:00) и голяма част от стажантите решават да продължат кариерния си път в Монди. 


12. ЕСО ЕАД 

www.eso.bg 

Кариери 

Адрес: 1618 гр. София, бул. "Цар Борис III" No: 201 

Лице за контакт: Димитрина Александрова  

Тел.: 02 9696 792; e-mail: d.aleksandrova@eso.bg  

Лятна стажантска програма 


13. ММ Солушънс ЕАД 

www.mm-sol.com 

Кариери 

Лице за контакт: София Медникарова 

e-mail: smednikarova@mm-sol.com; 

e-mail: careers@mm-sol.com 

Junior Image Quality Engineers 

SW Developer - Image Processing Algorithms 

Junior Embedded C Developers 

Стажант - програмист 


14. Арексим Инженеринг - гр. Смолян 

www.arexim.bg 

Презентация 

Лице за контакт: Албена Радева - о-л "Човешки ресурси" 

e-mail: a.radeva@areximengineering.bg 

Свободни позиции - гр. Смолян 


15. Одело България ЕООД 

www.odelo.de/bg 

Адрес: гр. Куклен 4101, Индустриална зона „Капсида“  

Лице за контакт: Кирилка Станчева - Специалист подбор на персонал 

e-mail: jobs@odelo.bg; Тел.: 0882550164  

Свободни позиции - гр. Пловдив и гр. София 

Стажантска програма 

Постер 

Laboratoty Engineer - Electronics 


16. Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" 

Адрес: 1540 София , бул. "Брюксел" No: 1 

www.bulatsa.com 

Стани част от техническия екип на BULATSA!Работи с високи технологии и осигурявай безопасността на въздушно пространство в България.Получи дългосрочна професионална кариера.Присъедини се към нас.Кандидатствай на: Кариери-BULATSA 

Инженерите и техниците със съответната квалификация внедряват и поддържат различни технологични средства – обзорни системи, предоставящи радарна картина, автоматизирана система за управление на въздушното движение, която обработва и визуализира обзорните данни, системи за комуникация „въздух-земя" и „земя-земя". Тези системи подпомагат работата на ръководителите на полети, чрез които се осъществява общуването им с пилотите и с други участници в процеса по управление на въздушното движение, както и системите за въздушна навигация, които подпомагат пилотите при излитане, кацане и по време на полета. 

Лице за контакт: Ева Колева - отдел "Човешки ресурси" 

Тел.: 02 937 1742; e-mail: eva.koleva@bulatsa.com 

Лице за контакт: Яна Михайлова – отдел "Човешки ресурси" 

Тел.: 02 937 1768; e-mail: yana.mihaylova@bulatsa.com 


17. Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Адрес: Област Пловдив, 4204 с. Царацово 

Лице за контакт: Екатерина Станкова - Ръководител  

о-л "Човешки ресурси"; Тел.: 032/ 505 790 

e-mail: info-ltm@liebherr.com  

Лице за контакт: Златина Димитрова - Специалист "Човешки ресурси"; Тел.: 032 505 791;  

e-mail: zlatina.dimitrova@liebherr.com 

Виж приложения файл 

Ниво: последна година студенти, инженери 


18. Сайбиз България ЕООД 

www.sibiz.net 

Лице за конткат: Роди Дервишев;  

e-mail: chipwhiz@yahoo.com 

ASIC Design and Verification Engineer 

Computer System and Logic Design Engineer 

Ниво: инженери, стажанти, студенти, магистри 


19. "Неохим" АД - Димитровград 

www.neochim.bg 

Стажантска и стипендиантска програма 

Адрес: гр. Димитровград 6403,Източна индустриална зона,  

ул. "Химкомбинатска"; Тел.: 0391/ 65 878, 693 

Лице за контакт: Анна Чавдарова;  

e-mail: achavdarova@neochim.bg 

Дирекция "Управление и развитие на човешките ресурси" 

Виж приложения файл 

neochim.bg/staj/ 

Свободни позиции 

Летен стаж 


20. Телевик България ООД 

www.televic.com 

Телевик България е част от белгийската Телевик Груп. Основната дейност на фирмата е производство на високотехнологична електроника в три сфери: здравеопазване, телеконферентни и железопътни системи. 

www.televic.com/bg 

Лице за контакт: Венера Гинова; Тел.: 0882 428 194; e-mail: v.ginova@televic.com  

Адрес: с. Царацово, общ. Марица, ул. "Трети Март" 15  

Длъжност: инженери - специалност "Електроника" с добро владеене на английски език 

Кратка презентация на фирмата 

Lean Trainee 


21. BULWORK 

https://bulwork.net/bg 

https://match.careers 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Евлоги Георгиев" No: 3, ет. 4  

Лице за контакт: Велислава Василева - Talent Search & Selection Lead / Office Plovdiv 

e-mail: velislava.vasileva@bulwork.com; Тел.: 0883 411 535  

Supply Quality Expert 

Технически Монтажник 


22. А1 България 

www.a1.bg 

Отворени позиции 

Лице за контакт: Петя Николова-Исмаилова - Senior Specialist, Talent Acquisition, Learning and Development Dept. 

e-mail: petya.nikolova@a1.bg 


23. "Фесто Производство" ЕООД 

www.festo.bg 

Свободни работни места 

Адрес: бул. "Хр. Колумб" 7, София 

Лице за контакт: Деница Борисова 

tel. 02/ 970 0711, e-mail: Denitza_Borisova@festo.com 

e-mail: careersbgproduction@festo.com  

Виж приложения файл 

Лятна академия - обявява се всяка година 


24. РАИС ООД 

www.raisbg.com 

Лице за контакт: Георги Иванов - Director, Marketing and Sales; e-mail: g.ivanov@raisbg.com  

Лице за контакт: Цветелина Терзийска;  

e-mail: ts.terziyska@raisbg.com 

e-mail: Info@raisbg.com  

Стаж и работа 


25. Иненсия ООД 

www.inensia.com 

e-mail: contact@inensia.com 

Адрес: гр. София, ул. "Дойран" No: 15 

Лице за контакт: Узай Крал - HR Lead 

e-mail: uzay.kral@inensia.com 

Junior Full Stack C# JavaScript Developer - гр. София 

Junior Business Analyst and Solutions Consultant - гр. София 

Стажантска програма - гр. София. Стажантската програма се възобновява на няколко месеца, mродължителността е 3 месеца на пълен работен ден (8 часа), предпочитанията са към студенти от 3 курс нагоре 


26. БЕЛЛ КАРИЕР ЕООД 

https://bellcareer.net 

Адрес: гр. Варна, ул. "Княз Алекнадър Батенберг" No: 8 

Лице за контакт: Диана Георгиева - Тел.: 087 71 22 377 

Лице за контакт: Доника Христова - Тел.: 087 71 22 177 

e-mail: office@bellcareer.net  

За компанията 

Свободни стажантски позиции за преподаватели по математика 


27. TELUS International Bulgaria  

www.TELUSbg.com 

Свободни позиции - гр. Пловдив 

e-mail: sourcingbg@telusinternational.com 

e-mail: recruitment.bg@telusinternational.com 

Лица за контакт: Александра Катмърова и Джанан Мустафа - Talent Acquisition Specialists  

Plovdiv office, Capital Trade Center, бул. Асеновградско шосе No 4  

Plovdiv office, Internal: 20615; Office: 0800180700 

Свободни позиции за м. ноември 2023 г. 

Програма "Амбасадори" 


28. Melexis Bulgaria  

www.melexis.com 

Адрес: 1138 София, бул. "Самоковско шосе" 2 

e-mail: jobs_bulgaria@melexis.com  

Лице за контакт: Виктор Трифонов - HR Manager  

Тел. 02 8070406; email: vri@melexis.com 

Лице за контакт: Северина Штракова - HR Professional  

e-mail: eht@melexis.com 

Melexis Academy 2023 

Виж приложения файл 


29. Пентакс Медикъл България ЕООД 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Васил Левски" 179  

www.pentaxmedical.com 

Лице за конткат: Ваня Йорданова - HR Manager 

Телефон: 032-345150;  

e-mail: vanya.yordanova@pentaxmedical.com 

e-mail: career.bg@pentaxmedical.com  

Виж приложения файл 

Ниво: инженери, стажанти, студенти, магистри 


30. Милара Интернешънъл ООД 

www.milarainternational.com 

Кариера в Милара Интернешънъл 

Презентация 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" No: 3 

Лице за контакт: Радослав Макавеев  

Тел.: 032/234 102; e-mail: rmakaveev@milarasmt.com  


31. Сименс ЕООД 

www.siemens.bg 

Project Engineer - German language 

Fire Safety Engineer 

Project Engineer 

Project Engineer with French 

Project Engineer with Italian/Spanish language 

HVAC Design Engineer 

Лице за контакт: Ралица Рускова; Тел.: 02 8115 694  

e-mail: ralitsa.ruskova@siemens.com;  

e-mail: jobs.bg@siemens.com 


32. Стажантска програма на Орак Груп 

www.orakgroup.com 

Адрес: Пловдив, бул. "Санкт Петербург" 48, Бизнес център 

"Аркадия", ет.3, офис 305 

Лице за контакт: Доротея Кръстева - Специалист "Човешки ресурси" 

e-mail: hr@orakgroup.com;  

e-mail: doroteya.krasteva@orakgroup.com 

http://www.orakgroup.com/stajant-programist 

Свободни стажантски позиции 

Програмата е насочена към силно мотивирани хора, студенти или наскоро завършили, с основни познания по програмиране на Делфи или друг обектно ориентиран език за програмиране (C++,C#,Java,...). 


33. Лирекс БГ ООД 

www.lirex.com 

Кариери 

Лице за контакт: Радостина Шишманова -  

Human Resources Director 

e-mail: rshishmanova@lirex.com; Тел.: 02 9 691 691  


34. VSG Bulgaria 

www.vsgbg.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул.“Свобода“ 65А ет. 4, Офис Парк Пловдив 

Лице за контакт: Васка Сивкова - Technical Recruiter 

e-mail: career@vsgbg.com; Тел.: 0876669119 

Лице за контакт: Марияна Броняр - HR Manager 


35. PROXIAD Bulgaria 

www.bulgaria.proxiad.com 

Кариери 

Адрес: 1113 София, ул. "Тинтява" 13-б, ет. 4 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Белград" No: 6 

e-mail: hr.bulgaria@proxiad.com 

Лице за контакт: Добриела Чолакова - Senior Recruitment Business Partner;  

e-mail: d.cholakova@proxiad.com 

Лице за контакт: София Момакова 

e-mail: s.momakova@proxiad.com 

Ниво: последна година студенти, инженери 


36. КОСТАЛ СОФИЯ СОФТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Свободни позиции 

Адрес: гр. София 1124, бул. “Цариградско шосе” No: 47А 

Лице за контакт: Михаил Гагов - Managing Director 

e-mail: mihail.gagov@hmglinks.com; Тел.: 02 954 3279  

Стажантска програма(C Embedded Software) - гр. София  

Ниво: студенти, инженери 


37. СКФ Берингс България ЕАД 

www.skf.com 

Адрес: бул. "Иван Вазов" 1, гр. Сопот 

Лице за контакт: Росица Вукадинова - HR Director  

e-mail: rositsa.vukadinova@skf.com; Tel: 0335 90219 

Инженер на смени 

Инженер - автоматизация 


38. VMware 

www.vmware.com 

Careers 

Talent Boost академия на VMware 

Адрес: гр. София 1766, Garritage Park, Bld B 

e-mail: jobs-bg@vmware.com; Тел.: 02/ 80 41601 

Лице за контакт: Величка Цанкова -  

Senior University Recruiter  

Тел.: 088 944 2205; e-mail: vchankova@vmware.com 


39. Сентера 

www.sentera.eu 

Адрес: с. Войводиново, област Пловдив  

Лице за контакт: Елена Павлова - Офис мениджър 

тел.: 032 587 615; e-mail: Elena@Sentera.eu 

Виж приложения файл 


40. НИК Електроникс ООД 

https://nik.bg/ 

Адрес: 1592 София, бул. „Брюксел“ 11Б 

Лице за контакт: Даниела Ненова - HR Manager  

e-mail: daniela.nenova@nik-agro.com 

Стажантска програма 2023 


41. Visteon Corporation 

www.visteon.bg 

Инженерна Академия Вистеон 

Адрес: 1784 София, бул. "Цариградско шосе" No: 90, 

Бизнес център Капитал Форт 

Лице за контакт: Нина Качева - HR Trainee 

тел.: 02/930 6508; e-mail: nkacheva@visteon.com  

e-mail: bgcareer@visteon.com 

Internship Program in DevOps 

Internship Program in Embedded Software Development 

Internship Program in Hardware Design 


42. Теклас – България АД  

Адрес: гр. Къдджали, Индустриална зона Юг 

Лице за контакт: Айлин Мюслюм - Human Resources Manager 

Тел.: 0361 830 40/ 6208;  

e-mail: amuslum@teklas.com.tr 

Инженер проекти 


43. Футбол Радар България ЕООД  

www.footballradar.com 

Адрес: Офис Парк Пловдив, бул. "Свобода" № 65А,  

гр. Пловдив 

Лице за контакт: Таня Клисарска  

e-mail: tanya.klisarska@footballradar.com  

Футболен анализатор 


44. Ай Ти Дабълю Аплайанс Компонентс ЕООД 

www.itw-bg.com 

www.itw.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 37  

Лице за контакт: Светлана Тодорова - HR Specialist 

e-mail: stodorova@itwappliance.com; Тел.: 0889 47 45 47 

Инженер производство 


45. VIVACOM 

www.vivacom.bg 

Лице за контакт: Татяна Урджанова - отдел "Човешки ресурси" 

e-mail: Tatyana.Urdzhanova@vivacom.bg; Tel: 02-9494277 


46. Язаки България ЕООД  

www.yazaki-europe.com 

Адрес: Индустриална зона Хасково - Димитровград 

Лице за контакт: Дияна Минчева - HR Department 

email: Diana.Mincheva@yazaki-europe.com 

Инженер/Специалист в отдел "Инженерен" 


47. ЕЛТРЕЙД ООД  

www.eltrade.com 

Адрес: бул. "Гоце Делчев" бл. 102, 1404 София 

Лице за контакт: Валентина Тодорова - Мениджър, Административно управление продажби 

e-mail: v.todorova@eltrade.com; Тел.: 02 818 90 69  

Специалист внедряване, поддръжка на софтуер и хардуер 


48. HRS 

www.hrs-bg.com 

Електроинженер 

Junior Telecommunication Engineer 

Лице за контакт: Теодора Ковачева - Content Specialist 

e-mail: teodora.kovacheva@hrs-bg.com 

Лице за контакт: Ани Кунева - Junior Marketing Specialist 

e-mail: ani.kuneva@hrs-bg.com 


 

МАШИНОСТРОЕНЕ 

НОВИНИ: 

На 5 април 2023 г. /сряда/ за 11-та поредна година се организира традиционния форум „Стажове”, който се проведе във Филиала по инициатива на Ръководството. Водещи компании от различни браншове представиха своите стажантски програми и свободни позиции, възможностите за развитие и реализация и проведоха интервюта със студентите. 

Изложението даде възможност на студентите да се запознаят лично с хората, които избират новите служители в компаниите, да разберат какви знания и умения са им необходими в бъдеще и да оставят автобиографии, да придобият опит, как да се държат по време на интервю и как да се представят успешно пред работодателите. 

УЧАСТНИЦИ ВЪВ ФОРУМ "СТАЖОВЕ 2023" 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ: 

1. Ханон Системс Пловдив ЕООД 

www.hanonsystems.com 

Адрес: Индустриална зона - Раковски, с. Стряма 

Лице за контакт: Васка Стоицева - HR Business Partner 

Тел.: 032 273 803; vstoitse@hanonsystems.com 

Лице за контакт: Гергана Найденова - HR Assistant 

Тел.: 032 273 800; e-mail: gnaydeno@hanonsystems.com 

Стажант - производствен инженеринг 

Стажант - поддръжка 

Стажант - качество 


2. ABB Bulgaria - Индустриална зона Раковски 

careers.abb/global/en 

Клон Раковски - Индустриален път 1 № 14/18, 4142 Стряма 

Лице за контакт: Весела Попова - отдел "Човешки ресурси" 

email: vesela.popova@bg.abb.com  

email: bg-careers@abb.com; Тел.: 032 348 758 

Maintеnance Engineer 

Production Engineer, Metal treatment department 

Operations/Supply Planner 

Лятна стажантска програма на АББ България: Let your ABB story begin 


3. BULWORK 

https://bulwork.net/bg 

https://match.careers 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Евлоги Георгиев" No: 3, ет. 4  

Лице за контакт: Велислава Василева - Talent Search & Selection Lead / Office Plovdiv 

e-mail: velislava.vasileva@bulwork.com; Тел.: 0883 411 535  

Supply Quality Expert 

Технически Монтажник 

Машинен оператор 

Mechanical Constructor 

Mechanical Design Design Department Lead 


4. Монди - гр. Стамболийски 

www.mondigroup.com 

Лице за контакт: Никол Петкова; Тел.: 032 909 289  

e-mail: Nikol.Petkova@mondigroup.com  

Лице за контакт: Елисавета Нанчева; Тел.: 032 909 215 

e-mail: elisaveta.nancheva@mondigroup.com 

Стипендиантска програма 2023 

Стажантска програма 

Стажантските програми в МОНДИ са двумесечни и платени. Провеждат се целогодишно, редовна смяна (8:00-17:00) и голяма част от стажантите решават да продължат кариерния си път в Монди. 


5. Булминт Уан ООД 

https://bulmint.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Кукленско Шосе“ 23 

Лице за контакт: Петър Петров - Human Resources Business Partner  

e-mail: p.petrov@bulmint.com 

Възможност за кариерно развитие без аналог в България 


6. Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" 

Адрес: 1540 София , бул. "Брюксел" No: 1 

www.bulatsa.com 

Стани част от техническия екип на BULATSA!Работи с високи технологии и осигурявай безопасността на въздушно пространство в България.Получи дългосрочна професионална кариера.Присъедини се към нас.Кандидатствай на: Кариери-BULATSA 

Инженерите и техниците със съответната квалификация внедряват и поддържат различни технологични средства – обзорни системи, предоставящи радарна картина, автоматизирана система за управление на въздушното движение, която обработва и визуализира обзорните данни, системи за комуникация „въздух-земя" и „земя-земя". Тези системи подпомагат работата на ръководителите на полети, чрез които се осъществява общуването им с пилотите и с други участници в процеса по управление на въздушното движение, както и системите за въздушна навигация, които подпомагат пилотите при излитане, кацане и по време на полета. 

Лице за контакт: Ева Колева - отдел "Човешки ресурси" 

Тел.: 02 937 1742; e-mail: eva.koleva@bulatsa.com 

Лице за контакт: Яна Михайлова – отдел "Човешки ресурси" 

Тел.: 02 937 1768; e-mail: yana.mihaylova@bulatsa.com 


7. Агри М ООД 

www.agri-m.bg 

Адрес: гр. Пловдив 4003, Голямоконарско шосе, 4-ти километър 

Лице за контакт: Ивайло Комбаков - Директор 

e-mail: ivailo.kombakov@agri-m.bg 

Виж приложения файл 


8. БЕЛЛ КАРИЕР ЕООД 

https://bellcareer.net 

Адрес: гр. Варна, ул. "Княз Алекнадър Батенберг" No: 8 

Лице за контакт: Диана Георгиева - Тел.: 087 71 22 377 

Лице за контакт: Доника Христова - Тел.: 087 71 22 177 

e-mail: office@bellcareer.net  

За компанията 

Свободни стажантски позиции за преподаватели по математика 


9. Стажантска и стипендиантска програма на "Неохим" АД - Димитровград 

www.neochim.bg 

Стажантска и стипендиантска програма 

Адрес: гр. Димитровград 6403,Източна индустриална зона,  

ул. "Химкомбинатска"; Тел.: 0391/ 65 878, 693 

За контакт: Анна Чавдарова; e-mail:achavdarova@neochim.bg 

Дирекция "Управление и развитие на човешките ресурси" 

Виж приложения файл 

neochim.bg/staj/ 

Свободни позиции 

Летен стаж 


10. Арексим Инженеринг 

www.arexim.bg 

Презентация 

Лице за контакт: Албена Радева - о-л "Човешки ресурси" 

e-mail: a.radeva@areximengineering.bg 

Свободни позиции - гр. Смолян 


11. Sensata Technologies 

www.sensata.com 

Сенсата Технолоджис - завод Пловдив 

Презентация 

Лице за контакт /гр. Пловдив/: Александра Адричева - Recruitment Specialist;  

моб.: 0879 064 200; Тел.: 031 222 729;  

e-mail: aadricheva@sensata.com 

Лице за контакт /гр. Пловдив/: Снежана Динева; 

Recruitment Specialist  

e-mail: Snejana.dineva@sensata.com 

Техник "Качество" - входящ контрол 

Техници поддръжка - производствено оборудване 


12. СКФ Берингс България ЕАД 

www.skf.com 

Адрес: бул. "Иван Вазов" 1, гр. Сопот 

Лице за контакт: Росица Вукадинова - HR Director  

e-mail: rositsa.vukadinova@skf.com; Tel: 0335 90219  

Инженер на смени 


13. Костал България Аутомотив ЕООД - гр. Пазарджик  

www.kostal.bg 

Лице за контакт: Александра Христева - о-л "Човешки ресурси" 

email: a.hristeva@kostal.com 

Стажантска програма 2023 


14. КИТТНЕР АНЛАГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ ЕООД с. Калояново - Индустриална зона 

www.kittner.bg 

Работа и кариера 

Лице за контакт: Спаска Станкова - Human Resources Manager 

e-mail: sstankova@kittnerbg.com; Тел.: 032 60 77 52 

Лице за контакт: Силвия Малинова  

Отдел „ Управление на човешките ресурси“;  

Тел.: 032/607762; e-mail: smalinova@kittnerbg.com; e-mail: hr@kittnerbg.com  

Ниво: студенти 3 и 4 курс бакалаври и магистри, инженери  


15. "Фесто Производство" ЕООД 

www.festo.bg 

Свободни работни места 

Адрес: бул. "Хр. Колумб" 7, София 

Лице за контакт: Деница Борисова 

tel. 02/ 970 0711; e-mail: Denitza_Borisova@festo.com 

e-mail: careersbgproduction@festo.com  

Лице за контакт: Филипа Илиева 

tel.: 02/ 970 0626; e-mail: filipa.ananieva@festo.com 

Виж приложения файл 

Лятна академия - обявява се всяка година 


16. РАИС ООД 

www.raisbg.com 

Лице за контакт: Георги Иванов - Director, Marketing and Sales; e-mail: g.ivanov@raisbg.com  

Лице за контакт: Цветелина Терзийска;  

e-mail: ts.terziyska@raisbg.com 

e-mail: Info@raisbg.com  

Стаж и работа 


17. Дзобеле България ЕООД 

www.zobele.com 

Лице за контакт: Милена Георгиева - HR Manager 

Тел.: 032 279 666; e-mail: mgeorgieva@kdc-one.com 

Машинен оператор - качество 

Машинен оператор 


18. САНМИНА 

www.sanmina.com 

Лице за контакт: Антония Кафалиева - отдел "Човешки ресурси"  

e-mаil: antoniya.kafalieva@sanmina.com 

Лице за контакт: Констанца Ганева - отдел "Обучение и развитие"; Тел.: 032 348 322 

e-mаil: konstantsa.ganeva@sanmina.com 

Стажантска програма 2023 


19. Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Адрес: Област Пловдив, 4204 с. Царацово 

Лице за контакт: Екатерина Станкова - Ръководител о-л "Човешки ресурси"; Тел.: 032/ 505 790 

e-mail: info-ltm@liebherr.com  

Лице за контакт: Златина Димитрова - Специалист "Човешки ресурси"; Тел.: 032 505 791;  

e-mail: zlatina.dimitrova@liebherr.com 

Виж приложения файл 

Ниво: последна година студенти, инженери 


20. Одело България ЕООД 

www.odelo.de/bg 

Адрес: гр. Куклен 4101, Индустриална зона „Капсида“  

Лице за контакт: Кирилка Станчева - Специалист подбор на персонал 

e-mail: jobs@odelo.bg; Тел.: 0882550164  

Свободни позиции - гр. Пловдив и гр. София 

Стажантска програма 

Постер 


21. Б И О М А Ш И Н О С Т Р О Е Н Е АД 

www.biomashin.com 

Адрес: Пловдив, бул. "Васил Априлов" 160 

Лице за контакт: Елена Велинова - HR Manager  

e-mail: elena_velinova@biomashin.com 

тел. 032 900707; e-mail: hr@biomashin.com 

Оператор на металообработващи машини 


22. КАТЕК електроник България ЕООД - гр. Съединение 

www.katek-group.de 

www.steca.com 

Адрес: ул. "Чардафон Велики" No: 55  

4190 гр. Съединение 

Лице за контакт: Росица Ганева - HR Manager  

e-mail: Rositsa.Ganeva@katek-group.com; Тел.: 032 275 815 


23. Теклас –България АД  

Адрес: гр. Кърджали, Индустриална зона Юг 

Лице за контакт: Айлин Мюслюм - Human Resources Manager 

Тел.: 0361 830 40/ 6208; e-mail: amuslum@teklas.com.tr 

Инженер проекти 


24. Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" 

www.bulatsa.com 

Кариери 


25. Прокс-2 ООД 

www.prox-2.com 

Адрес: 4112, с.Крумово, Пловдив, Баш Кайнака 19А 

Тел./факс: 032 626559; e-mail: office@prox-2.com 


26. TELUS International Bulgaria  

www.TELUSbg.com 

Свободни позиции - гр. Пловдив 

e-mail: sourcingbg@telusinternational.com 

e-mail: recruitment.bg@telusinternational.com 

Лица за контакт: Александра Катмърова и Джанан Мустафа - Talent Acquisition Specialists  

Plovdiv office, Capital Trade Center, бул. Асеновградско шосе No 4  

Plovdiv office, Internal: 20615; Office: 0800180700 

Свободни позиции за м. ноември 2023 г. 

Програма "Амбасадори" 


27. БиЕй Глас България АД 

www.baglass.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Георги Бенев" No: 15 

Лице за контакт: Сузана Чакърова - Сътрудник "Човешки ресурси"  

Тел.: 032 908613; e-mail: suzana.ch@abv.bg 

Длъжност: Иженер - механици  

Длъжност: Инженер - производство 


28. Милара Интернешънъл ООД 

www.milarainternational.com 

Кариера в Милара Интернешънъл 

Презентация 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" No: 3 

Лице за контакт: Радослав Макавеев  

Тел.: 032/234 102; e-mail: rmakaveev@milarasmt.com  


29. Флекспринт ООД 

https://delfortgroup.com/en/ 

Свободни работни места 

Адрес: 4218 с. Цалапица, Северна Индустриална Зона  

За конткат: Милена Дойнова - Специалист "Човешки ресурси"  

Тел.: 0894510460; e-mail: flp.HR@delfortgroup.com 

Инженер - механик 

Машинен оператор за печатница 


30. Иненсия ООД 

www.inensia.com 

e-mail: contact@inensia.com 

Адрес: гр. София, ул. "Дойран" No: 15 

Лице за контакт: Узай Крал - HR Lead 

e-mail: uzay.kral@inensia.com 

Junior Business Analyst and Solutions Consultant - гр. София 

Стажантска програма - гр. София. Стажантска програма - гр. София. Стажантската програма се възобновява на няколко месеца, mродължителността е 3 месеца на пълен работен ден (8 часа), предпочитанията са към студенти от 3 курс нагоре 


31. Силвър Стар Ритейл ЕАД 

www.mercedes-benz.bg 

Адрес: гр. София 1510, район Подуяне,  

ул. "Резбарска" No: 5 

Лице за контакт: Магдалена Петракиева - HR Manager  

E-mail: careers@silverstar.bg, Тел.: 02/ 4082 678 


32. Бюро за Развитие Техника ЕООД 

www.brtechnika.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Кукленско шосе" 9Ж, ет.2  

Лице за контакт: Владимир Димов  

e-mail: vladimir.dimov@brtechnika.com 

e-mail: plovdiv@brtechnika.com  


33. Макстер С.О.П. ООД 

http://maxtersop.com/bg 

Адрес: гр. Стамболийски, ул. "Клокотница" 5 

Лице за конткат: Николина Славчева  

e-mail: nikolina.slavcheva@audax-corp.com; Тел.: 032 278 926  

Конструктор 

Оператор 

Черткожник 

Стажантска програма в областта на проектирне, изработка и поддръжка на машини и съоръжения в производството; продължителност - един месец 


 

МЕЖДУНАРОДНИ СТИПЕНДИИ И СТАЖОВЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ САЙТОВЕ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 


1. Програми и проекти за докторанти се обявяват в международната мрежа за учени и изследователи ResearchGATE 


2. Traineeship programme of the European Aviation Safety Agency (EASA) 

EASA Recruitment Web Site 


3. BEST - Борд на европейските студенти по технологии - студентска организация в ТУ - София 

BEST Engineering Week 


4. Стипендиална програма на Френското правителство и повече от 70 висши инженерни училища във Франция за магистърско обучение за период от две години, включително и стаж. Програмата е предназначена за студенти с минимум Бакалавърска степен и завършва с получаване на френска инженерна диплома. Тя се обявява в началото на всяка академична година. 

Address: "n+i" Network 

79, avenue Denfert-Rochereau 

75014, PARIS; FRANCE 

www.nplusi.com - Engineering Studies in France 

Виж приложения файл 

Poster 

Integration Packages 

Apply online for student coming in France 


5. Едногодишни стипендии за част от докторантура и следдипломно обучение в университети в Бавария, Германия 

Програмата се обявява всяка академична година и крайният срок за кандидатстване за тази учебна година е 1 декември 


6. Френският институт в България откри своята кампания Cтипендии "France excellence" за 2024 г. Стипендиите се предоставят за дипломантски програми на френски и на английски език на нива бакалавър (L1), магистратура, докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), докторантура под съвместно научно ръководство (codirection internationale) както и за научен престой на високо ниво. Те включват месечна издръжка, такса за записване в университета, медицинска осигуровка, поемане на други допълнителни разходи както и други услуги (например намиране на жилище). 

Повече информация: https://institutfrancais.bg 

Лице за контакт: Бисера Коларова 

Френски културен институт към посолството на Франция в България 

площад "Славейков" № 3, п.к. 673, 1000 София  

TEL : +359 (2) 937 79 64  

e-mail: bissera.kolarova@institutfrancais.bg 

Програма за стипендии "France Excellence" 2024 


 


 


 


 

 

Календар