Обяви за работа и стаж, новини, конкурси и международни стипендии - страница 2

За контакт: маг. инж. Лалка Ботева 

4 корпус, стая 4435, тел: 032 659 541 

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg 

Public and International Relations; Career Centre contact:  

Lalka Boteva; tel: +359 32 659 541 


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

НОВИНИ: 

1. Дни на кариерата – ИТ, Комуникации и Аутсорсинг - Пловдив - 12.10.2021 г.; Виртуален ден - 20.10.2021 г. 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ: 

1. САНМИНА 

www.sanmina.com 

Лице за контакт: Валентина Сеферинкина - отдел "Човешки ресурси"  

e-mаil: valentina.seferinkina@sanmina.com 

Лице за контакт: Ирена Дренкова - HR manager 

e-mаil: Irena.drenkkova@sanmina.com 

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 

Ниво: студенти в 3-ти или 4-ти курс, бакалавърска степен или магистратура, или току-що завършили специалисти  

Automated Test Equipment Engineer 

Junior Firmware Engineer 


2. Sensata Technologies 

www.sensata.com 

Сенсата Технолоджис - завод Пловдив 

Презентация 

Лице за контакт /гр. Пловдив/: Александра Адричева - Recruitment Specialist; моб.: 0879 064 200  

Тел.: 031 222 729; e-mail: aadricheva@sensata.com 

Лице за контакт /гр. Пловдив/: Снежана Динева - 

Recruitment Specialist;  

e-mail: Snejana.dineva@sensata.com 

Process Engineer 

Старши Ръководител линия 

Техници поддръжка - производствено оборудване 

Lean Trainee (стажант в отдел "Производствена ефективност и подобрение") 


3. ABB Bulgaria - Индустриална зона Раковски 

http://new.abb.com/bg/careers 

Лице за контакт: Мариета Гърдева - Talent Partner 

email: bg-careers@abb.com; Тел.: 032 348 735 

Инженер - поддръжка 

Инженер - качество 

Монтажник - електрооборудване 

Development and Product Maintenance Engineer 

Стажантска програма 2021 в АББ България 

ABB Discovery - 18-месечна ротационна програма. Можете да кандидатствате до 15.07.2021 г., а началната дата е 1.10.2021 г. Условията са: да сте наскоро завършили студенти, да имате по-малко от 2 години професионален опит и да сте готови за нови предизвикателства. 

Линк към глобалната страница на програмата 


4. Костал България Аутомотив ЕООД - гр. Пазарджик  

www.kostal.bg 

Свободни работни места 

Адрес: ул. "Синитевска" No: 4 , 4400 Пазарджик  

Лице за контакт: Николет Пенева - о-л "Човешки ресурси"  

email: N.Peneva@kostal.com 

Лице за контакт: Елизабета Боевска - HR Specialist  

email: E.Boevska@KOSTAL.COM 

Стажантска програма на Костал България Аутомотив - гр.Пазарджик 

Костал България ЕООД - гр. Смолян 

Адрес: гр. Смолян, ул. "Тракия" No: 1, Тел.: 0301/86711  

КОСТАЛ България ЕООД е дъщерно дружество на немската холдингова компания KOSTAL GROUP. През 2011 година стартира производството в град Смолян, като към момента във фабриката се произвеждат части за автомобилни компании като AUDI, Fiat, Ford, Mercedes и VW.  

Виж приложения файл 


5. БТЛ Индъстрийз АД 

www.btl.bg 

Кариери 

Адрес: бул. "Пещерско шосе" No: 30, гр. Пловдив 

Виж приложения файл 

Лице за контакт: Антоанета Кръстева - HR Department;  

Лице за контакт: Геновева Клепачева - HR Department 

e-mail: careers@btl.bg  

Специалист изходящ контрол 

Ниво: студенти последна година, инженери 


6. Сайбиз България ЕООД 

www.sibiz.net 

Лице за конткат: Роди Дервишев;  

e-mail: chipwhiz@yahoo.com 

ASIC Design and Verification Engineer 

Computer System and Logic Design Engineer 

Ниво: инженери, стажанти, студенти, магистри 


7. „МАКИР-П“ ООД  

www.makir.pro 

Адрес: Пловдив 4000, бул. „Васил Априлов“ № 20, ет.3 

Лице за контакт: Иванка Шопова  

Тел.: 032 648 527; e-mail: project@makir.bg 

Проектант 


8. КАТЕК електроник България ЕООД - гр. Съединение 

www.katek-group.de 

www.steca.com 

Адрес: ул. "Чардафон Велики" No: 55  

4190 гр. Съединение 

Лице за контакт: Лаура Филипова; Тел.: 032 275-809  

e-mail: laura.filipova@katek-group.com 

Специалист доставки - диспонент в отдел "Материално стопанство" - гр. Съединение 

Technical Testing Engineer - гр. Съединение 

Test Support Engineer - гр. Съединение 


9. Арексим Инженеринг - гр. Смолян 

www.arexim.bg 

Презентация 

Лице за контакт: Недялка Стефанова - Мениджър "Човешки ресурси" 

e-mail: n.stefanova@areximengineering.bg 

Лице за контакт: Албена Радева - о-л "Човешки ресурси" 

e-mail: a.radeva@areximengineering.bg 

Свободни позиции - гр. Смолян 


10. Melexis Bulgaria  

www.melexis.com 

Адрес: 1138 София, бул. "Самоковско шосе" 2 

e-mail: jobs_bulgaria@melexis.com  

Лице за контакт: Виктор Трифонов - HR Manager  

Тел. 02 8070406; email: vri@melexis.com 

Лице за контакт: Силвия Максимова - Talent Acquisition Administrator; Email: smx@melexis.com  

Програмата и лятната практика се обявяват всяка година. 

Позиции за наскоро завършили или завършващи студенти 


11. "Монди Стамболийски" ЕАД - гр. Стамболийски 

www.mondigroup.com 

Лице за контакт: Смиляна Тоскова; Тел.: 032 909 289  

e-mail: Smilyana.Toskova@mondigroup.com  

Стажантска програма - обявява се всяка година 

Стажантската програма е двумесечна, платена, с осигурен транспорт до гр. Стамболийски от гр. Пловдив, гр. Пазарджик и населените места между тях. 

Програмата е отворена за студенти от всеки курс, като тези след 3-ти курс ще имат възможност за продължаване на постоянна работа при положителна обратна връзка от двете страни. 

 

12. “Тимбарк България” ЕООД 

www.maspex.com 

Лице за конткат: Десислава Джурова -  

Специалист "Човешки ресурси"  

e-mail: hrng@maspex.com; e-mail: D.Dzhurova@maspex.com 

Инженер "Автоматизация на производството" - гр. Велинград 

Електротехник - гр. Велинград 

Механик - гр. Велинград 

Лятна стажантска програма - гр. Велинград - обявява се всяка година 


13. Силвър Стар Ритейл ЕАД 

www.mercedes-benz.bg 

Адрес: гр. София 1510, район Подуяне,  

ул. "Резбарска" No: 5 

Лице за контакт: Магдалена Петракиева - HR Manager  

E-mail: careers@silverstar.bg, Тел.: 02/ 4082 678 

Техник, механик за сервиз на лекотоварни автомобили (стаж) - гр. Пловдив, с. Радиново 


14. Биодит АД 

www.biodit.com 

Адрес: 1756 гр. София, бул. "Климент Охридски" 125 

Лице за контакт: Елена Мицина;  

e-mail: emicina@jak-bg.com  

Лице за контакт: Пламен Янков;  

e-mail: yankov@biodit.com 

Инсталатор - системи за сигурност - гр. София 


15. Одело България ЕООД 

www.odelo.de/bg 

Адрес: гр. Куклен 4101, Индустриална зона „Капсида“  

Лице за контакт: Кирилка Станчева - Специалист подбор на персонал 

e-mail: kirilka.stancheva@odelo.bg  

Свободни работни места 


16. СКФ Берингс България ЕАД 

www.skf.com 

Адрес: бул. "Иван Вазов" 1, гр. Сопот 

Лице за контакт: Росица Вукадинова - HR Director  

e-mail: rositsa.vukadinova@skf.com; Tel: 0335 90219 

Лице за контакт: Петър Петров - HR; Tel: 0335 90260 

e-mail: petar.petrov@skf.com  

Junior Data Implementation Engineer 

Ниво: студенти – 4-ти курс от специалност "КСТ" във връзка с проект, свързан с интегриране на нова система във фирма SKF  

Инженер на смени 

Инженер - автоматизация 

Електроинженер 

Електротехник 


17. Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Адрес: Област Пловдив, 4204 с. Царацово 

Лице за контакт: Екатерина Станкова - Ръководител  

о-л "Човешки ресурси"; Тел.: 032/ 505 790 

e-mail: info-ltm@liebherr.com  

Лице за контакт: Златина Димитрова - Специалист "Човешки ресурси"; Тел.: 032 505 791;  

e-mail: zlatina.dimitrova@liebherr.com 

Виж приложения файл 

Електромеханик към отдел "Бетонна техника" 

Електромеханик към отдел "Климатична техника" 

Специалист - изготвяне на клиентска техническа документация 

Техник-механик 

Ниво: последна година студенти, инженери 


18. Иненсия ООД 

www.inensia.com 

Лице за контакт: Десислава Николова - HR Lead 

e-mail: desislava.nikolova@inensia.com;  

e-mail: contact@inensia.com 

Адрес: гр. София, ул. "Дойран" No: 15 

Software Developer Trainee- гр. София 

Business Analyst Trainee - гр. София 

Летен стаж - гр. София - обявява се всяка година. Изисква се студентите да са завършващи или такива, които след стажа да могат да работят на половин работен ден или 6 часа. Стажантската програма се обявява всяка година през лятото. Обикновено стартиращата дата за стажантите е 1 юли. 


19. "Неохим" АД - Димитровград 

www.neochim.bg 

Стажантска и стипендиантска програма 

Адрес: гр. Димитровград 6403,Източна индустриална зона,  

ул. "Химкомбинатска"; Тел.: 0391/ 65 878, 693 

Лице за контакт: Анна Чавдарова;  

e-mail: achavdarova@neochim.bg 

Дирекция "Управление и развитие на човешките ресурси" 

Виж приложения файл 

neochim.bg/staj/ 

Свободни позиции 


20. Дзобеле България ЕООД 

www.zobele.com 

Лице за контакт: Елена Велинова - HR Specialist  

e-mail: Elena.Velinova@zobele.com; Тел.: 032 279 668 

Service Desk Analyst 

Машинен оператор - качество 


21. ММ Солушънс ЕАД 

www.mm-sol.com 

Кариери 

Лице за контакт: София Медникарова 

e-mail: smednikarova@mm-sol.com; 

e-mail: careers@mm-sol.com 

Junior Image Quality Engineers 

SW Developer - Image Processing Algorithms 

Junior Embedded C Developers 

Стажант - програмист 

 

22. Стажантска програма на Орак Груп 

www.orakgroup.com 

Адрес: Пловдив, бул. "Санкт Петербург" 48, Бизнес център 

"Аркадия", ет.3, офис 305 

Лице за контакт: Доротея Кръстева - Специалист "Човешки ресурси" 

e-mail: hr@orakgroup.com;  

e-mail: doroteya.krasteva@orakgroup.com 

http://www.orakgroup.com/stajant-programist 

Свободни стажантски позиции 

Програмата е насочена към силно мотивирани хора, студенти или наскоро завършили, с основни познания по програмиране на Делфи или друг обектно ориентиран език за програмиране (C++,C#,Java,...). 


23. "Фесто Производство" ЕООД 

www.festo.bg 

Свободни работни места 

Адрес: бул. "Хр. Колумб" 7, София 

Лице за контакт: Деница Борисова 

tel. 02/ 970 0711, e-mail: Denitza_Borisova@festo.com 

e-mail: careersbgproduction@festo.com  

Виж приложения файл 

Лятна академия - обявява се всяка година 


24. Ханон Системс Пловдив ЕООД 

www.hanonsystems.com 

Адрес: Индустриална зона - Раковски, с. Стряма 

Лице за контакт: Йоана Йорданова - HR Assistant 

e-mail: yyordan2@hanonsystems.com; моб.: 0879993544 

e-mail: jobs.plovdiv@hanonsystems.com;  

Тел.: 032/273 800 

Стажант - качество 

Стажант - поддръжка 

Стажант - производствен инженеринг 


25. „Каменица“ АД  

www.kamenitzacompany.bg 

Лице за контакт: Кристиян Стаменов  

email: kristiyan.stamenov@molsoncoors.com 


26. Теклас – България АД  

Адрес: гр. Къдджали, Индустриална зона Юг 

Лице за контакт: Айлин Мюслюм - Human Resources Manager 

Тел.: 0361 830 40/ 6208;  

e-mail: amuslum@teklas.com.tr 

Инженер проекти 


27. Telus International Europe 

www.telusinternational-europe.com 

Свободни позиции - гр. Пловдив 

e-mail: sourcingbg@telusinternational.com 

Лице за контакт: Антонина Панчева - Senior Talent Acquisition Specialist 

e-mail: antonina.pacheva@telusinternational.com;  

Plovdiv office, Internal: 20615; Office: 0800180700 

Отворени позиции - гр. Пловдив 


28. Телевик България ООД 

www.televic.com 

Телевик България е част от белгийската Телевик Груп. Основната дейност на фирмата е производство на високотехнологична електроника в три сфери: здравеопазване, телеконферентни и железопътни системи. 

www.televic.com/bg 

Лице за контакт: Латинка Димитрова; Тел.: 032/ 94 94 97; e-mail: l.dimitrova@televic.com  

Адрес: с. Царацово, общ. Марица, ул. "Трети Март" 15  

Длъжност: инженери - специалност "Електроника" с добро владеене на английски език 

Кратка презентация на фирмата 


29. Ubisoft 

www.ubisoft.com 

Лице за контакт: Анелия Илиева 

e-mail: aneliya.ilieva@ubisoft.com 

Двугодишна глобална програма на Ubisoft 2021 - Gameplay Programmer 

Ниво: завършващи или току-що завършили студенти с профил "Информационни технологии/информатика", които имат по-малко от 1 година трудов опит след завършването си (Бакалавър/Магистър). 


30. Милара Интернешънъл ООД 

www.milarainternational.com 

Кариера в Милара Интернешънъл 

Презентация 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" No: 3 

Лице за контакт: Радослав Макавеев  

Тел.: 032/234 102; e-mail: rmakaveev@milarasmt.com  

Отворени работни позиции 


31. Сименс ЕООД 

www.siemens.bg 

Двугодишна стажантска програма NextStep - гр. София 

Лице за контакт: Мария Петрова; Тел.: 02 8115 694  

e-mail: mariya.petrova@siemens.com;  

e-mail: jobs.bg@siemens.com 


32. А1 България 

www.a1.bg 

Отворени позиции 

Лице за контакт: Юлияна Каракушева - Senior Specialist, Talent Acquisition and Development Team 

e-mail: yuliyana.mladenova@a1.bg 

Лице за контакт: Петър Иванов - Team leader, Talent Acquisition and Development Team 

e-mail: p.ivanov@a1.bg 


33. Лирекс БГ ООД 

www.lirex.com 

Лице за контакт: Радостина Шишманова -  

Human Resources Director 

e-mail: rshishmanova@lirex.com; Тел.: 02 9 691 691  


34. Hewlett Packard Enterprise  

Hewlett Packard Enterprise е един от лидерите в доставката на информационни технологии, софтуерни услуги и решения на компании от всякакви размери и предлага най-пълното портфолио от ИТ услуги на пазара, а също така и сървъри, сторидж, мрежови технологии, услуги и решения. 

Ако искате да станете част от екипа на компанията, HP Ви очкаква на: hpe.com/careers 

Лице за контакт: Диана Димитрова  

e-mail: diana.dimitrova@hpe.com 

e-mail: global_talent_acquisition@hpe.com 

German speaker Technical Support (internship) 


35. PROXIAD Bulgaria 

www.bulgaria.proxiad.com 

Кариери 

Адрес: 1113 София, ул. "Тинтява" 13-б, ет. 4 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Белград" No: 6 

e-mail: hr.bulgaria@proxiad.com 

Лице за контакт: Добриела Чолакова - Recruitment Business Partner; e-mail: d.cholakova@proxiad.com 

Лице за контакт: Ивана Яламова - HR Business Partner 

e-mail: i.yalamova@proxiad.com 

Ниво: последна година студенти, инженери 


36. КОСТАЛ СОФИЯ СОФТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

Свободни позиции 

Адрес: гр. София 1124, бул. “Цариградско шосе” No: 47А 

Лице за контакт: Михаил Гагов - Managing Director 

e-mail: mihail.gagov@hmglinks.com; Тел.: 02 954 3279  

Стажантска програма(C Embedded Software) - гр. София; от 1.10.2021 г. до 31.12.2021 г. 

Ниво: студенти, инженери 


37. Bulwork Company - агенция 

www.bulwork.com 

Адрес: Пловдив 4000, ул. "Райко Даскалов" 38 

Тел.: 0898 774991; 0886 466579; Skype: Bulwork_45, Тwitter: Bulwork 

e:mail: plovdiv@bulwork.com 

Ниво: студенти, инженери 


38. БИ АЙ ЕООД 

www.b-eye.com 

Отворени позиции гр. София 

гр. София, ул. "Крум Попов" No: 1, ет.4 

Лице за контакт: Сабрина Хамруни – HR Trainee  

e-mail: Sabrina_Hamruni@b-eye.com 


39. VMware 

www.vmware.com 

Careers 

Адрес: гр. София 1766, Garritage Park, Bld B 

e-mail: jobs-bg@vmware.com; Тел.: 02/ 80 41601 

Лице за контакт: Величка Цанкова -  

Senior University Recruiter  

Тел.: 088 944 2205; e-mail: vchankova@vmware.com 

Всички отворени позиции на компанията можете да видите на: http://www.vmware.com/jobs 


40. Сентера 

www.sentera.eu 

Адрес: с. Войводиново, област Пловдив  

Лице за контакт: Елена Павлова - Офис мениджър 

тел.: 032 587 615; e-mail: Elena@Sentera.eu 

Виж приложения файл 


41. Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" 

www.bulatsa.com 

Лице за контакт: Вилислава Bates  

Тел.: 02/937 1736; E-mail: vilislava.bates@bulatsa.com 

Постоянен прием на документи на кандидати за обучение за ръководител полети 


42. SiteGround 

www.siteground.com 

Отворени позиции 

e-mail: jobs@siteground.com 

Ниво: последна година студенти, инженери 


43. Bulpros Consulting AD 

www.bulpros.com 

careers 

e-mail: jobs@bulpros.com 


44. Белла България АД 

www.bella.bg 

Лице за контакт: Веселина Вълкова - о-л "Човешки ресурси" 

e-mail: v.valkova@bella.bg; Тел.: 032 606 386 

Техник - поддръжка 


45. Стажантска програма на Ситигаз България, която се обявява всяка година 

www.citygas.bg 

Виж приложения файл 


46. Visteon Corporation 

www.visteon.bg 

Адрес: 1784 София, бул. "Цариградско шосе" No: 90, 

Бизнес център Капитал Форт 

Лице за контакт: Нина Качева - HR Trainee 

тел.: 02/930 6508; e-mail: nkacheva@visteon.com  

e-mail: bgcareer@visteon.com 

Internship Program in DevOps 

Internship Program in Embedded Software Development 

Internship Program in Hardware Design 


47. VIVACOM 

www.vivacom.bg 

Обяви за различни позиции и стажантски програми 

Лице за контакт: Силвия Илиева - Старши мениджър "Човешки ресурси", БТК EАД 

e-mail: Silviya.Ilieva@vivacom.bg; Tel: 02-9496781 


48. Футбол Радар България ЕООД  

www.footballradar.com 

Адрес: Офис Парк Пловдив, бул. "Свобода" № 65А,  

гр. Пловдив 

Лице за контакт: Таня Клисарска  

e-mail: tanya.klisarska@footballradar.com  

Футболен анализатор 


49. Пентакс Медикъл България ЕООД 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Васил Левски" 179  

www.pentaxmedical.com 

Лице за конткат: Ваня Йорданова - HR Manager 

Телефон: 032-345150;  

e-mail: vanya.yordanova@pentaxmedical.com 

e-mail: career.bg@pentaxmedical.com  

Виж приложения файл 

Ниво: инженери, стажанти, студенти, магистри 


50. ЕСО ЕАД 

www.eso.bg 

Адрес: 1618 гр. София, бул. "Цар Борис III" No: 201 

Лице за контакт: Димитрина Александрова  

Тел.: 02 9696 792; e-mail: d.aleksandrova@eso.bg  

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 


51. ПРОГРАМА ЗА ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Стажантските позиции се обявяват през март и студентите могат да кандидастват за тях до май всяка година. Студентите могат да кандидатстват за до 5 позиции от професионалното направление, в което се обучават. В рамките на лятната кампания могат да проведат 1 стаж. Кандидатства се онлайн на адрес:  

www.staj.government.bg 

Информация за програмата 

За допълнителни въпроси и информация:  

e-mail: staj@government.bg; Тел: 02 940 2494 


 

МАШИНОСТРОЕНЕ 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ: 

1. Ханон Системс Пловдив ЕООД 

www.hanonsystems.com 

Адрес: Индустриална зона - Раковски, с. Стряма 

Лице за контакт: Йоана Йорданова - HR Assistant 

e-mail: yyordan2@hanonsystems.com; моб.: 0879993544 

e-mail: jobs.plovdiv@hanonsystems.com;  

Тел.: 032/273 800 

Стажант - качество 

Стажант - поддръжка 

Стажант - производствен инженеринг 


2. ABB Bulgaria - Индустриална зона Раковски 

http://new.abb.com/bg/careers 

Лице за контакт: Мариета Гърдева - Talent Partner 

email: bg-careers@abb.com; Тел.: 032 348 735 

Инженер - поддръжка 

Инженер - качество 

Монтажник - електрооборудване 

Development and Product Maintenance Engineer 

Стажантска програма 2021 в АББ България 

ABB Discovery - 18-месечна ротационна програма. Можете да кандидатствате до 15.07.2021 г., а началната дата е 1.10.2021 г. Условията са: да сте наскоро завършили студенти, да имате по-малко от 2 години професионален опит и да сте готови за нови предизвикателства. 

Линк към глобалната страница на програмата 


3. Милара Интернешънъл ООД 

www.milarainternational.com 

Кариера в Милара Интернешънъл 

Презентация 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Георги Трингов" No: 3 

Лице за контакт: Радослав Макавеев  

Тел.: 032/234 102; e-mail: rmakaveev@milarasmt.com  

Отворени работни позиции 


4. Монди - гр. Стамболийски 

www.mondigroup.com 

Лице за контакт: Смиляна Тоскова; Тел.: 032 909 289  

e-mail: Smilyana.Toskova@mondigroup.com  

Стажантска програма - обявява се всяка година 

Стажантската програма е двумесечна, платена, с осигурен транспорт до гр. Стамболийски от гр. Пловдив, гр. Пазарджик и населените места между тях. 

Програмата е отворена за студенти от всеки курс, като тези след 3-ти курс ще имат възможност за продължаване на постоянна работа при положителна обратна връзка от двете страни. 


5. Силвър Стар Ритейл ЕАД 

www.mercedes-benz.bg 

Адрес: гр. София 1510, район Подуяне,  

ул. "Резбарска" No: 5 

Лице за контакт: Магдалена Петракиева - HR Manager  

E-mail: careers@silverstar.bg, Тел.: 02/ 4082 678 

Техник, механик за сервиз на лекотоварни автомобили (стаж) - гр. Пловдив, с. Радиново 


6. Иненсия ООД 

www.inensia.com 

Лице за контакт: Десислава Николова - HR Lead 

e-mail: desislava.nikolova@inensia.com;  

e-mail: contact@inensia.com 

Адрес: гр. София, ул. "Дойран" No: 15 

Business Analyst Trainee - гр. София 

Летен стаж - гр. София - обявява се всяка година. Изисква се студентите да са завършващи или такива, които след стажа да могат да работят на половин работен ден или 6 часа. Стажантската програма се обявява всяка година през лятото. Обикновено стартиращата дата за стажантите е 1 юли. 


7. Агри М ООД 

www.agri-m.bg 

Адрес: гр. Пловдив 4003, Голямоконарско шосе, 4-ти километър 

Лице за контакт: Ивайло Комбаков - Директор 

e-mail: ivailo.kombakov@agri-m.bg 

Виж приложения файл 


8. Барос Вижън ЕООД 

www.barosvision.com/en/ 

Адрес: Пловдив 4000, Асеновградско шосе  

Лице за контакт: Стоян Златев - Управител 

e-mail: zlatev@barosvision.com  

Инженер - конструктор в отдел „Разработки и дизайн“ 


9. Стажантска и стипендиантска програма на "Неохим" АД - Димитровград 

www.neochim.bg 

Стажантска и стипендиантска програма 

Адрес: гр. Димитровград 6403,Източна индустриална зона,  

ул. "Химкомбинатска"; Тел.: 0391/ 65 878, 693 

За контакт: Анна Чавдарова; e-mail:achavdarova@neochim.bg 

Дирекция "Управление и развитие на човешките ресурси" 

Виж приложения файл 

neochim.bg/staj/ 

Свободни позиции 


10. Арексим Инженеринг 

www.arexim.bg 

Презентация 

Лице за контакт: Недялка Стефанова - Мениджър "Човешки ресурси" 

e-mail: n.stefanova@areximengineering.bg 

Лице за контакт: Албена Радева - о-л "Човешки ресурси" 

e-mail: a.radeva@areximengineering.bg 

Свободни позиции - гр. Смолян 


11. Sensata Technologies 

www.sensata.com 

Сенсата Технолоджис - завод Пловдив 

Презентация 

Лице за контакт /гр. Пловдив/: Александра Адричева - Recruitment Specialist; моб.: 0879 064 200  

Тел.: 031 222 729; e-mail: aadricheva@sensata.com 

Лице за контакт /гр. Пловдив/: Снежана Динева - 

Recruitment Specialist  

e-mail: Snejana.dineva@sensata.com 

Process Engineer 

Старши Ръководител линия 

Техници поддръжка - производствено оборудване 

Lean Trainee - (стажант в отдел "Производствена ефективност и подобрение") 


12. СКФ Берингс България ЕАД 

www.skf.com 

Адрес: бул. "Иван Вазов" 1, гр. Сопот 

Лице за контакт: Росица Вукадинова - HR Director  

e-mail: rositsa.vukadinova@skf.com; Tel: 0335 90219  

Инженер на смени 


13. Костал България Аутомотив ЕООД - гр. Пазарджик  

www.kostal.bg 

Свободни работни места 

Адрес: ул. "Синитевска" No: 4 , 4400 Пазарджик  

Лице за контакт: Николет Пенева - о-л "Човешки ресурси"  

email: N.Peneva@kostal.com 

Лице за контакт: Елизабета Боевска - HR Specialist  

email: E.Boevska@KOSTAL.COM 

Стажантска програма на Костал България Аутомотив - гр.Пазарджик 

Костал България ЕООД - гр. Смолян 

Адрес: гр. Смолян, ул. "Тракия" No: 1, Тел.: 0301/86711  

КОСТАЛ България ЕООД е дъщерно дружество на немската холдингова компания KOSTAL GROUP. През 2011 година стартира производството в град Смолян, като към момента във фабриката се произвеждат части за автомобилни компании като AUDI, Fiat, Ford, Mercedes и VW.  

Виж приложения файл 


14. КИТТНЕР АНЛАГЕН- УНД МАШИНЕНБАУ ЕООД с. Калояново - Индустриална зона 

www.kittner.bg 

Работа и кариера 

Лице за контакт: Спаска Станкова - Human Resources Manager 

e-mail: sstankova@kittnerbg.com; Тел.: 032 60 77 52 

Лице за контакт: Красимира Стоичкова  

Отдел „ Управление на човешките ресурси“;  

Тел.: 032/607762; e-mail: kstoichkova@kittnerbg.com; e-mail: hr@kittnerbg.com  

Ниво: студенти 3 и 4 курс бакалаври и магистри, инженери  


15. "Фесто Производство" ЕООД 

www.festo.bg 

Свободни работни места 

Адрес: бул. "Хр. Колумб" 7, София 

Лице за контакт: Деница Борисова 

tel. 02/ 970 0711; e-mail: Denitza_Borisova@festo.com 

e-mail: careersbgproduction@festo.com  

Лице за контакт: Филипа Илиева 

tel.: 02/ 970 0626; e-mail: filipa.ananieva@festo.com 

Виж приложения файл 

Лятна академия - обявява се всяка година 

Инженер качество - гр. Смолян 


16. РАИС ООД 

www.raisbg.com 

Лице за контакт: Георги Иванов - Director, Marketing and Sales; e-mail: g.ivanov@raisbg.com  

Лице за контакт: Ваня Пейчева;  

e-mail: Info@raisbg.com  

Стаж и работа 


17. Дзобеле България ЕООД 

www.zobele.com 

Лице за контакт: Елена Велинова - HR Specialist  

e-mail: Elena.Velinova@zobele.com; Тел.: 032 279 668 

Машинен оператор - качество 

Машинен оператор 


18. САНМИНА 

www.sanmina.com 

Лице за контакт: Валентина Сеферинкина - отдел "Човешки ресурси"  

e-mаil: valentina.seferinkina@sanmina.com 

Лице за контакт: Ирена Дренкова - HR manager 

e-mаil: Irena.drenkkova@sanmina.com 

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 

Ниво: студенти в 3-ти или 4-ти курс, бакалавърска степен или магистратура, или току-що завършили специалисти  


19. Либхер Транспортейшън Системс Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Адрес: Област Пловдив, 4204 с. Царацово 

Лице за контакт: Екатерина Станкова - Ръководител о-л "Човешки ресурси"; Тел.: 032/ 505 790 

e-mail: info-ltm@liebherr.com  

Лице за контакт: Златина Димитрова - Специалист "Човешки ресурси"; Тел.: 032 505 791;  

e-mail: zlatina.dimitrova@liebherr.com 

Виж приложения файл 

Електромеханик към отдел "Бетонна техника" 

Специалист - изготвяне на клиентска техническа документация 

Техник-механик 

Заварчик 

Ниво: последна година студенти, инженери 


20. Одело България ЕООД 

www.odelo.de/bg 

Адрес: гр. Куклен 4101, Индустриална зона „Капсида“  

Лице за контакт: Кирилка Станчева - Специалист подбор на персонал 

e-mail: kirilka.stancheva@odelo.bg  

Свободни работни места 


21. ВИКИНГ ЛАЙФ-СЕЙВИНГ ЕКУИПМЪНТ  

www.viking-life.com 

Адрес: 4202 с. Радиново 

Лице за конткат: Христина Угринова - отдел  

"Човешки ресурси"; e-mail: HU@viking-life.com  

Junior Mechanical Engineer for Evacuation Systems 


22. БГ СЪРВИС 2011 ООД - ПЛОВДИВ 

www.bgservice.org 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Рогошко Шосе" No: 36 

Тел. +359 886 700 827; e-mail: gtp@pimk-bg.eu 

Председатели и технически специалисти в сферата на автомобилния транспорт и техника 


23. „Каменица“ АД  

www.kamenitzacompany.bg 

Лице за контакт: Кристиян Стаменов  

email: kristiyan.stamenov@molsoncoors.com 


24. КАТЕК електроник България ЕООД - гр. Съединение 

www.katek-group.de 

www.steca.com 

Адрес: ул. "Чардафон Велики" No: 55  

4190 гр. Съединение 

Лице за контакт: Лаура Филипова; Тел.: 032 275-809  

e-mail: laura.filipova@katek-group.com 

Специалист доставки - диспонент в отдел "Материално стопанство" - гр. Съединение 

Test Support Engineer - гр. Съединение 


25. Теклас –България АД  

Адрес: гр. Кърджали, Индустриална зона Юг 

Лице за контакт: Айлин Мюслюм - Human Resources Manager 

Тел.: 0361 830 40/ 6208; e-mail: amuslum@teklas.com.tr 

Инженер проекти 


26. Б И О М А Ш И Н О С Т Р О Е Н Е АД 

www.biomashin.com 

Адрес: Пловдив, бул. "Васил Априлов" 160 

Лице за контакт: Мая Харизанова - Мениджър о-л "Човешки ресурси"  

e-mail: maya_harizanova@biomashin.com 

тел. 032 900707, 900700; e-mail: hr@biomashin.com 

Конструктор 

Инспектор качество 

Ниво: студенти - последна година, инженери 


27. Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" 

www.bulatsa.com 

Лице за контакт: Вилислава Bates  

Тел.: 02/937 1736;  

e-mail: vilislava.bates@bulatsa.com 

Постоянен прием на документи на кандидати за обучение за ръководител полети 


28. Прокс-2 ООД 

www.prox-2.com 

Адрес: 4112, с.Крумово, Пловдив, Баш Кайнака 19А 

Тел./факс: 032 626559; e-mail: office@prox-2.com 

Лице за контакт: Живко Гаврилов - о-л "Подбор, обучение и развитие"; e-mail: zh.gavrilov@prox-2.com 


29. Стажантска програма на Ситигаз България, която се обявява всяка година 

www.citygas.bg 

Виж приложения файл 


30. "Палфингер ПТ България" ЕООД - с. Тенево, обл. Ямбол 

www.palfinger.com 

Лице за контакт: Мария Анастасова - Recruitment Specialist; e-mail: M.Anastasova@palfinger.com;  

Тел.: 046 680 102; e-mail: hr@palfinger.com  


31. МУЛТИВАК България 

Адрес: гр. София, ул. Околовръстен път 251, Младост 4  

www.mvac.bg 

Лице за конткат: Десислава Асенова - HR Specialist 

e-mail: careers@bg.multivac.com 

Отворени позиции за целогодишен стаж - гр. София 


32. Бюро за Развитие Техника ЕООД 

www.brtechnika.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Кукленско шосе" 9Ж, ет.2  

Лице за контакт: Владимир Димов  

e-mail: vladimir.dimov@brtechnika.com 

e-mail: plovdiv@brtechnika.com  


33. Telus International Europe 

www.telusinternational-europe.com 

Свободни позиции - гр. Пловдив 

e-mail: sourcingbg@telusinternational.com 

Лице за контакт: Антонина Панчева - Senior Talent Acquisition Specialist 

e-mail: antonina.pacheva@telusinternational.com;  

Plovdiv office, Internal: 20615; Office: 0800180700 

Отворени позиции - гр. Пловдив 


34. БиЕй Глас България АД 

www.baglass.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Георги Бенев" No: 15 

Лице за контакт: Гергана Делева  

Тел.: 032 908613; e-mail: gdeleva@baglass.com 

Длъжност: Иженер - механици  

Длъжност: Инженер - производство 


35. “Тимбарк България” ЕООД 

www.maspex.com 

Лице за конткат: Десислава Джурова -  

Специалист "Човешки ресурси"  

e-mail: hrng@maspex.com; e-mail: D.Dzhurova@maspex.com 

Механик - гр. Велинград 

Лятна стажантска програма - гр. Велинград - обявява се всяка година 


36. ПРОГРАМА ЗА ЛЕТНИ СТУДЕНТСКИ СТАЖОВЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 

Стажантските позиции се обявяват през март и студентите могат да кандидастват за тях до май всяка година. Студентите могат да кандидатстват за до 5 позиции от професионалното направление, в което се обучават. В рамките на лятната кампания могат да проведат 1 стаж. Кандидатства се онлайн на адрес:  

www.staj.government.bg 

Информация за програмата 

За допълнителни въпроси и информация:  

e-mail: staj@government.bg; Тел: 02 940 2494 


 

МЕЖДУНАРОДНИ СТИПЕНДИИ И СТАЖОВЕ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ САЙТОВЕ ЗА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ 


1. Програми и проекти за докторанти се обявяват в международната мрежа за учени и изследователи ResearchGATE 


2. Traineeship programme of the European Aviation Safety Agency (EASA) 

Brochure 2021 

EASA Recruitment Web Site 


3. BEST - Борд на европейските студенти по технологии - студентска организация в ТУ - София 

BEST Engineering Week 


4. Стипендиална програма на Френското правителство и повече от 70 висши инженерни училища във Франция за магистърско обучение за период от две години, включително и стаж. Програмата е предназначена за студенти с минимум Бакалавърска степен и завършва с получаване на френска инженерна диплома. Тя се обявява в началото на всяка академична година. 

Address: "n+i" Network 

79, avenue Denfert-Rochereau 

75014, PARIS; FRANCE 

www.nplusi.com - Engineering Studies in France 

Виж приложения файл 

Poster 

Integration Packages 

Apply online for student coming in France 


5. Едногодишни стипендии за част от докторантура и следдипломно обучение в университети в Бавария, Германия 

Програмата се обявява всяка академична година и крайният срок за кандидатстване за тази учебна година е 1 декември 


6. Френският институт в България продължава своята кампания "Стипендии за Франция" за 2021 година. Тези стипендии се предоставят за дипломантски програми на нива бакалавър (L1) – новост за 2021 година, магистратура (M2) и докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle), както и за научен престой на високо ниво – на докторанти, млади изследователи и утвърдени изследователи. 

www.institutfrance.bg 

Лице за контакт: Бисера Коларова 

Френски културен институт към посолството на Франция в България 

площад "Славейков" № 3, п.к. 673, 1000 София  

TEL : +359 (2) 937 79 64  

e-mail: bissera.kolarova@institutfrancais.bg 

Стипендии на френското правителство 2021 

Постер 


5. Стипендии за изследователски и практически стажове в Германия в рамките на международна програма на DBU

 

Календар