Обяви за работа и стаж, новини, международни стипендии - страница 1

За контакт: маг. инж. Лалка Ботева 

4 корпус, стая 4333, тел: 032 659 541 

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg 

Public and International Relations; Career Centre contact:  

Lalka Boteva; tel: +359 32 659 541 


Обяви за работа и стаж, международни стипендии - страница 2 


Необходими документи при постъпване на работа: 

Мотивационно писмо - бланка 

Как се пише мотивационно писмо 

Автобиография - бланка на бълг. език 

Автобиография - бланка на англ. език 

Как се пише автобиография 

Инструкции  

Съвети за създаване и използване на документи за кандидатстване и насоки за успешно представяне по време на интервю 

Тест - кариерна оценка 


ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ЕЛЕКТРОНИКА И ЕЛЕКТРОТЕХНИКА 

НОВИНИ: 

1. Конкурс „Национална стипендия КЦМ“- И през тази година ХОЛДИНГ "КЦМ 2000" ще подкрепи 7 талантливи студенти от български университети със сумата от 3600 лв. за учебната 2023/24 г. 

2. Инициатива на АББ България - Международен ден на жените в инженерството -2023 г. 

3. Дни на отворените врати - SEEBURGER Open Doors 2023 

4. Лятна учебна практика в ЛИБХЕР 

5. Второто събитие от поредицата Smart Factory Asks на Schneider Electric ще се проведе на  

30 май от 10:30 ч. 

6. Обучение по С++ и възможности за работа от Gameloft 

7. Visteon разширява глобалната си програма RISE за следващото поколение български инженерни таланти 

8. Лятна стажантска програма на АББ България: Let your ABB story begin 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ 

1. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В EVN 

www.evn.bg 

Адрес: ул. "Христо Г. Данов" №: 37, 4000 Пловдив 

Лица за контакт: Пламена Дечева, Зорница Моравенова и Елена Цингова - отдел "Управление на човешките ресурси" 

Стажантска програма "Младежи с бъдеще" 

Отворени стажантски позиции 

Програмата се обявява всяка година и крайният срок за кандидатстване е краят на април на e-mail адрес: internship@evn.bg 

Брошура - Стажантска програма 

Проектант 


2. ОПТИКС АД 

www.optixco.com 

Кариери 

Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Захари Стоянов” No: 65  

ОПТИКС АД проектира, конструира, произвежда и реализира на пазара собствена гама термовизионни и нощни изделия, дневни мерници и интегрирани системи за стратегическо наблюдение и охрана. Предлага иновативни решения за секторите на отбраната, сигурността, опазването на природата, спортната ловна оптика, медицината и индустрията.  

ОПТИКС АД е предпочитан партньор за доставки на оптични, механични и електронни възли и елементи.  

Компанията реализира продукцията си в над 45 държави в целия свят.  

Лице за контакт: Светлана Парашкевова – HR Manager e-mail: s.parashkevova@optixco.com  

Лице за контакт: Ивелина Балева – HR Specialist 

e-mail: i.baleva@optixco.com 

Тел: 0357 60729; e-mail: hr@optixco.com 

Инженер - хардуер 

Инженер - технолог 

Инженер - физик 

Конструктор 

Експерт продажби 

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 

Стажантски позиции 

 

3. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД 

www.vmz.bg 

Адрес: гр. Сопот 4330, бул. "Иван Вазов" No: 1 

Тел.: 03139 5244; e-mail: training@vmz.bg 

e-mail: office@vmz.bg 

Лице за контакт: Весела Ефтимова - Отдел "Човешки ресурси" 

Стажантска програма 2023 


4. Страйпс ЕООД 

www.strypes.eu 

Strypes Lab 2023 - академия, която осигурява безплатно обучение по два от най-популярните програмни езици – Python и C 

Адрес: гр. София, ул. "Майстор Алекси Рилец" No: 10А 

e-mail: marketing@strypes.eu 

Лице за контакт: Пламен Бешков - Еmployer Branding 

e-mail: plamen.beshkov@strypes.eu 


5. Schneider Electric Bulgaria 

www.se.com/bg/ 

Лице за контакт: Елена Ватрачка - HR Manager 

Тел.: 032/ 505727x127; e-mail: elena.vatrachka@se.com 

e-mail: hr.plovdiv@se.com 

Лице за контакт: Елена Христова - HR Specialist 

Тел.: 032 605733x133; e-mail: Elena.Hristova@se.com 

Стажантска програма за Умно бъдеще на Schneider Electric – Be Smart. Start! Vol. 3 

Schneider Electric осигурява допълнителна програма за подпомагане на служителите си 


6. ХАЙКАД ИНФОТЕХ 

www.haycad-infotech.bg 

www.3ds.com 

www.haycad-infotech.bg/karieri 

Адрес: 4109 Пловдив, Южна промишлена зона,общ. Родопи, местност Чиирите 20Е, (бул. Кукленско шосе)  

тел.: 032 940 474, 0879530800 

e-mail: contact@haycad-infotech.bg 

Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на френската фирма Dassault Systemes и CAD/CAM/CAE системата от висок клас CATIA. CATIA e най-широко разпространеният софтуерен продукт за автоматизирано проектиране в почти всички отрасли. Утвърден лидер в европейската автомобилна индустрия. В световен мащаб е внедрена в една немалка част от авиационната индустрия - BOEING, Airbus, Lokheed Martin, Mirage, Falcon, Антонов, Камов и почти всички техни подизпълнители, както и внушителен брой компании от малкия и среден бизнес. Фирмата е официален представител на фирма Mentor Graphics за решенията от групата Mechanical Analysis и по-точно продукта за флуидни симулации и анализи FloEFD V5.  

http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/ 

Стажантски програми и дипломни задания 

Стажант за CAD проектиране с CATIA 

Фирма "Хайкад Инфотех" провежда обучителни курсове по CATIA 

Решенията на Хайкад Инфотех и Dassault Systemes, насочени към съвременното висше образование 


7. ADECCO Bulgaria 

www.adeccobulgaria.com 

www.adeccobulgaria.com/jobs/ 

e-mail: jobs.bulgaria@adecco.com  

Презентация 

Адрес: Бизнес Парк София, Сграда 11A, Младост 4, София 1766 

Адрес: Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 9;  

тел.: 032 250496; Тел.: 032 250498 

Лице за контакт: Бояна Куямова - Branch Manager  

e-mail: Boyana.Kuyamova@adecco.com 

Лице за контакт: Йорданка Евстатиева - Recruitment Consultant 

e-mail: Yordanka.Evstatieva@adecco.com; Тел.: 0885 400 699 


8. DraftKings Inc. 

https://careers.draftkings.com/jobs/ 

Адрес: гр. Пловдив, бул.„Източен“ 65, 4000 Каменица 1 

Лице за контакт: Бояна Петкова - Manager, Talent Acquisition; Тел.: 0878985 111 

e-mail: b.petkova@draftkings.com 

Лице за контакт: Галина Иванова - Senior Manager, People Operations; Тел.: 0884343385 

e-mail: g.ivanova@draftkings.com 

Стажантска програма 


9. ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД 

http://www.opticoel.com 

Адрес: Индустриален парк Оптикоелектрон -  

гр. Панагюрище 

Лице за контакт: Соня Славкова - Export and Logistics Manager 

Тел: 0357/62254; e-mail: oeg@opticoel.com;  

e-mail: future@opticoel.com 

Стажантски и работни позиции 


10. ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.latecoere.aero 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

ЛАТЕКОЕР е топ доставчик на всички големи производители на самолети в две основни направления: Аероструктури/Самолетни конструкции и Кабелни системи, като оперира в целия индустриален процес – проектиране, разработване, производство и монтаж и участва в целия живот на продукта, гарантирайки поддръжката, ремонта и промените на продукта. Основни клиенти са Airbus, Boeing, Embraer. Със своите проектантски възможности и оптимизирана индустриална организация, управление на доставките, Латекоер е в уникална позиция в авиационната индустрия, комбинирайки експертизата си в самолетната конструкция и кабелни системи. 

Лице за контакт: Стефка Надолийски - Human Resources Business Partner 

e-mail: stefka.nadoliyski@latecoere.aero; Тел.: 032 349 812  

Стажантска програма 


11. AIGER ENGINEERING Ltd. - водеща машиностроителна компания в областта на тютюневата индустрия 

www.aiger.com 

e-mail: hr@aiger.com; Тел.: 032-905 000  

Адрес: Пловдив, ул. "Васил Левски" No: 246  

Лице за контакт: Елена Дабижева - отдел "Човешки Ресурси"; Тел.: 032 905 042 

Инженер дизайнер / Конструктор с безплатно обучение 

Технолог - програмист с безплатно обучение 

Програма за развитие на младши инженери - автоматизация и роботика 

Специалист качество 

Оператор на фреза с ЦПУ с включено обучение 

CNC технолог - програмист с безплатно обучение 

Стажантска програма 

Електроинженери 

Инженер, Автоматизация и роботика 


12. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

област Пловдивска - Завод за хладилна техника 

отдел "Управление на човешките ресурси" 

e-mail:lhm_jobs@liebherr.com; тел.: 032/ 505 399, 505 414 

Лице за контакт: Мария Кирова - тел.: 032/ 505 417 

e-mail: Mariya.Kirova@liebherr.com 

Лице за контакт: Иванка Казакова - tel.: 032/ 505 414 

е-мail: Ivanka.Kazakova@liebherr.com 

Брошура - стажанти и стипендианти 

Обяви за стажанти от Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

Инженер - производствено планиране, прогнозиране и развитие 

Стажант - отдел "Стратегическо снабдяване" 

Стажант - отдел "Основен склад" 


13. КЦМ 2000 АД 

www.kcm2000.bg 

Лице за контакт: Веселина Балтова - о-л "Човешки ресурси" 

Тел.: 032/609-262; e-mail: Veselina.Baltova@KCM.BG 

Стажантска програма "Поддръжка" 


14. ENDAVA 

www.endava.com 

Отворени позиции 

Endava е водещ доставчик на технологични услуги от ново поколение, които помагат на клиентите да реализират бърза еволюция на бизнеса. Фирмата обслужва 21 години водещи световни марки от финансовия, застрахователния, телеком и медийния сектор, както и търговията. като насърчава компаниите да се възползват от новите бизнес модели и пазарни възможности. 

Endava разполага с екип от над 10 000 IT специалисти и мрежа от офиси на пет континента. Endava с готовност подава ръка на млади хора без практически опит в IT сферата, както и на професионалисти, решили да предприемат кариерно преориентиране.  

Адрес: бул. "Витоша" 89b, Милениум Център, София 1606  

Лице за контакт: Елена Мекушина - Recruitment Assistant; e-mail: Elena.Mekushina@endava.com 


15. Стажантска програма на "ДУНАПАК-РОДИНА" АД 

www.dunapack.bg 

Стажантска програма 

Постер 

Адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97 

Тел.: 032/ 904 503; e-mail: hr@dunapack.bg 

Лице за контакт: Снежана Цанева - HR Specialist 

e-mail: Snezana.Tzaneva@dunapack-packaging.com 


16. Стабилинженеринг-Алфа ООД и Плексистаб България ЕАД 

www.stabilalfa.com 

www.plexistab.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" No: 53 

Лице за контакт: Георги Събев, отдел "Човешки ресурси" към Стабил Груп 

e-mail: hr@stabilengineering.com; Тел.: 0879 970 007  


18. Елаците-Мед АД 

www.ellatzite-med.com 

Адрес: с. Мирково, Община Мирково, Софийска област 

Лице за контакт: Даниела Горанова - Ръководител 

отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" 

Тел.: 02-9237876; e-mail: jobs@ellatzite-med.com  

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 


19. ИНДЕКС-6 ООД 

www.index-6.com 

Адрес: Пловдив 4004, ул. "Кукленско шосе" 28 В;  

тел.: 032601560 

Лице за контакт: Димитър Спасов;  

e-mail: D.Spasov@index-6.com; e-mail: hr@index-6.com 

Целогодишна стажантска програма 

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 


20. УНИКА СОФТУЕЪР-СЪРВИС БЪЛГАРИЯ 

www.uss.bg 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Източен" No: 59, ет. 2, Kameniza Office Park 

Лице за контакт: Мария Янчева - HR Specialist  

Тел.: 0884 188 221 ; e-mail: maria.yancheva@uss.bg  

Cloud/DevOps Engineer 

Senior Data Engineer 


21. Енери Сървисиз ЕАД 

enery.energy 

Лице за контакт: Петър Вълканов 

e-mail: jobs@enery.energy  

Стажант - Инженер/Техник във фотоволтаичен парк 

Стажант - Инженер/Мониторинг и оператор подстанция 


22. Ментормейт България ЕООД 

https://mentormate.com/bg 

Лице за контакт: Надежда Петкова - Talent Acquisition and Development Lead 

e-mail: nadezhda.petkova@mentormate.com 


23. "Биовет" АД 

www.biovet.com 

Адрес: гр. Пещера, ул. "Петър Раков" No: 39  

Лице за контакт: Иван Стоянов - Директор "Човешки ресурси",  

Тел: 0350/65629; e-mail: hrjobs@biovet.com  

Лице за контакт: Красимира Цанкова – Специалист подбор  

Тел: 0876 449 817; e-mail: k_cankova@biovet.com  

Виж приложения файл 

Ниво: студенти, завършили предпоследен или последен курс на бакалавърска степен или магистърска степен в областта на механика, електротехника, автоматика и сходни на тях 


24. Броудком България 

www.broadcom.com 

Адрес: гр. Пловдив, Офис Парк Пловдив, бул. "Свобода" No: 65А, ж.к. Младежки хълм 

Лице за контакт: Ренета Стоянова - HR Specialist  

e-mail: reneta.stoyanova@broadcom.com 

Отворени позиции: Software Engineers, Physical Design Engineers and Electronics Engineers 

Software Developers and Electronics Engineers 


25. ScaleFocus 

www.scalefocus.com 

Скейлфокус Академия - 3-месечна безплатна онлайн обучителна програма 

Постер 

Адрес: гр. София, 1784, бул. „Цариградско шосе" No: 90, Капитал Форт - сграда А, ет. 24 

e-mail: office@scalefocus.academy 


26. ПРОФИЛИНК ООД - Индустриална зона "Марица"- Радиново 

https://technolink.bamboohr.com/careers 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 55 

Лице за контакт: Мария Филипова - отдел "Човешки ресурси"  

email: maria.filipova@profilink.eu; email: hr@technolink.org 

Тел.: 0887483610 

Производствен инженер 

Специалист технически основни данни 

Отворени позиции 


27. Делта Соурс ООД 

www.deltasource.eu 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Капитан Райчо Николов"  

No: 56, ет. 4  

Лице за контакт: Александър Джонгаров 

e-mail: aleksanderdzhongarov@deltasource.eu 

Java Developer 


28. Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” 

www.rail-infra.bg 

Адрес: гр.София, бул. „Кн. Мария Луиза” No: 110 

Лице за контакт: Милена Илкова  

e-mail: m.ilkova@rail-infra.bg  

Тел.: 0887 00 42 71, 0885 542 560 

Стипендиантска програма 


29. Глатех ЕООД 

www.glatec.bg 

Лице за контакт: Милица Иванова – Специалист "Човешки ресурси" 

e-mail: militsa.ivanova@glatec.bg  

Техник, автоматизация на производството 


30. еДинамикс България ЕООД 

www.edynamix.com 

Адрес: Пловдив, 4000, ул. "Стефан Веркович" No: 4, етаж 5, офис 14, гр. Пловдив 

Адрес: Стара Загора, 6001, ул. "Антон Марчин" No: 51, етаж 3,4,5 

Лице за контакт: Николай Тодоров  

e-mail: n.todorov@edynamix.com 

Свободни позиции, свързани с разработка и поддръжка на собствено портфолио от софтуерни решения в сферата на автомобилната индустрия 


31. Немечек България 

www.nemetschek.bg 

Лице за контакт: Ивелина Вълчанова - Talent Acquisition 

e-mail: recruitment_bg@rdm.com; Тел.: 02-4210-900 

Свободни стажантски позиции - гр. София 


32. Кяшиф ЕООД 

www.kyashif.com 

Лице за контакт: Байрие Бейтула  

Адрес: ул. „Йълдъръм“ No: 1, гр. Джебел 

e-mail: BayrieBeytula@kyashif.com 


33. Алкао ЕООД - град Първомай 

www.alcao.eu 

e-mail: hr@alcao.eu; Тел.: 032/607 417  

Лице за контакт: Полина Данаилова 

e-mail: PolinaDanailova@alcao.eu 

Виж приложения файл 


34. Шпинер България ООД - Индустриална зона Куклен 

www.spinner.eu.com 

Лице за контакт: Есмерай Ахмед – Мениджър ЧР и администрация  

e-mail: esmeray.ahmed@spinner.bg; Тел.: 032/347 032 

Инженер, Електротехника и електроника 


35. Модис България 

www.modis.com 

Свободни позиции 

Лице за контакт: Зорница Димитрова - HR Generalist 

e-mail: zornitsa.dimitrova@modis-ito.com 

Академия за софтуерни разработчици и програмисти на Модис България 

Пълна програма и линк за кандидатстване 

Постер 


36. Language Bear 

www.languagebear.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Козлодуй" No: 1, ет.3, офис 8 

Лице за контакт: Натали Стоянова - Office Manager  

e-mail: natali.stoyanova@languagebear.com 

Лице за контакт: Мариана Халкалиева 

e-mail: mariana.halkalieva@languagebear.com 

Свободни позиции в IT сферата от Language Bear 


37. Евромаркет 

Евромаркет е най-успешната българска търговско-инженерингова компания в сферата на индустриалното оборудване и строителната техника с международно присъствие. Тя е безспорен лидер в бранша си, благодарение на иновативното и систематично корпоративно управление и на политиката си за създаване на продуктивна и професионална среда, където всеки служител да може да реализира потенциала си.  

www.euromarket.bg 

Свободни позиции 

отдел "Подбор, оценка и развитие на ЧР"  

Тел.: 02 9767100; e-mail: hr@euromarket.bg 

e-mail: office@euromarket.bg  

Адрес: гр. София, Казичене  

ул. "Околовръстен път" 454 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" 248А 

Ниво: инженери или студенти - задочно обучение 


38. m+w MediaNetworks EOOD 

www.mw-edianetworks.eu 

Адрес: ул. "Скопие" 112, ет. 5;  

e-mail: mwoffice@mw-medianetworks.eu 

Лице за контакт: Ангел Панайотов 

Тел.: 032 657554; e-mail: apanayotov@mw-medianetworks.eu 


39. Уелдтроник ООД 

www.weldtronic.eu 

Фирма Уелдтроник ООД е с предмет на дейност: Производство на заваръчни машини и автоматизация на заваръчни процеси; сервиз на заваръчни роботи CLOOS 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 57 

Тел.: 032 637166; e-mail: weldtronic@abv.bg 


40. Адастра България 

www.adastragrp.bg 

Лице за контакт: Виолета Геренска - Recruitment Manager 

e-mail: Violeta.Gerenska@adastragrp.com;  

Тел.: 0882441463 

Тримесечна лятна стажантска програма в Адастра България (юни - август) - обявява се всяка година 

Работни позиции в Адастра България за стартиращи IT професионалисти - Junior позиции (през цялата година) 

Отворени работни позиции  


41. БУЛЛТЕК ООД 

www.bulltek-bg.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 61Б 

Лице за контакт: Станислав Димов - QMS Manager 

Тел.: 032 348 369, e-mail: stanislav.dimov@bulltek.bg  

Лице за контакт: Ива Мутева - специалист HR 

Тел.: 032 511 674, e-mail: hr@bulltek-bg.com  


42. Ню Енерджи Про ЕООД  

www.newenergypro.com 

Лице за контакт: Димитър Бурдев - Управител 

e-mail: d.burdev@newenergypro.com 


43. КонтурГлобал Оперейшънс България АД 

www.contourglobal.com 

Адрес: ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3, с. Медникарово 

Лице за контакт: Мариана Иванова;  

e-mail: Mariana.Ivanova@contourglobal.com 

Лице за контакт: Кристина Турлакова - Training and Development Officer;  

e-mail: Kristina.Turlakova@contourglobal.com 


44. ЕВРОГРУП-33 ЕООД 

www.eurogroup-33.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "България" No: 4, секция Д-5 

Лице за контакт: Георги Миргов - Търговски директор  

e-mail: office@eurogroup-33.com; Тел.: 032 664311 

Стажантски и работни позиции 


45. Accenture Bulgaria 

www.accenture.com 

Адрес: ул. "Николай Хайтов" 3B, гр. София 1113 

Адрес: бул. "Свобода" No: 65А, Офис Парк Пловдив 

Лице за контакт: Виолета Ташева - Recruiting Senior Analyst  

e-mail: violeta.tasheva@accenture.com 


 

МАШИНОСТРОЕНЕ 

НОВИНИ: 

1. Конкурс „Национална стипендия КЦМ“- И през тази година ХОЛДИНГ "КЦМ 2000" ще подкрепи 7 талантливи студенти от български университети със сумата от 3600 лв. за учебната 2023/24 г. 

2. Инициатива на АББ България - Международен ден на жените в инженерството - 2023 г. 

3. Лятна стажантска програма на АББ България: Let your ABB story begin 

4. Лятна практика в ЛИБХЕР 


ОБЯВИ ЗА РАБОТА И СТАЖ 

1. AIGER ENGINEERING Ltd. - водеща машиностроителна компания в областта на тютюневата индустрия 

www.aiger.com 

e-mail: hr@aiger.com; Тел.: 032-905 000  

Адрес: Пловдив, ул. "Васил Левски" No: 246  

Лице за контакт: Елена Дабижева - отдел "Човешки Ресурси"; Тел.: 032 905 042 

Инженер дизайнер / Конструктор с безплатно обучение 

Технолог - програмист с безплатно обучение 

Програма за развитие на младши инженери - автоматизация и роботика 

Специалист качество 

Оператор на фреза с ЦПУ с включено обучение 

CNC технолог - програмист с безплатно обучение 

Стажантска програма 


2. ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ ЕАД 

www.vmz.bg 

Адрес: гр. Сопот 4330, бул. "Иван Вазов" No: 1 

Тел.: 03139 5244; e-mail: training@vmz.bg 

e-mail: office@vmz.bg 

Лице за контакт: Весела Ефтимова - Отдел "Човешки ресурси" 

Стажантска програма 2023 


3. ХАЙКАД ИНФОТЕХ 

www.haycad-infotech.bg 

www.3ds.com 

www.haycad-infotech.bg/karieri 

Адрес: 4109 Пловдив, Южна промишлена зона,общ. Родопи, местност Чиирите 20Е, (бул. Кукленско шосе)  

тел.: 032 940 474, 0879530800  

e-mail: contact@haycad-infotech.bg 

Фирма Хайкад Инфотех е официален представител на френската фирма Dassault Systemes и CAD/CAM/CAE системата от висок клас CATIA. CATIA e най-широко разпространеният софтуерен продукт за автоматизирано проектиране в почти всички отрасли. Утвърден лидер в европейската автомобилна индустрия. В световен мащаб е внедрена в една немалка част от авиационната индустрия - BOEING, Airbus, Lokheed Martin, Mirage, Falcon, Антонов, Камов и почти всички техни подизпълнители, както и внушителен брой компании от малкия и среден бизнес. Фирмата е официален представител на фирма Mentor Graphics за решенията от групата Mechanical Analysis и по-точно продукта за флуидни симулации и анализи FloEFD V5.  

http://www.mentor.com/products/mechanical/products/floefd/ 

Стажантски програми и дипломни задания 

Стажант за CAD проектиране с CATIA 

Фирма "Хайкад Инфотех" провежда обучителни курсове по CATIA 

Решенията на Хайкад Инфотех и Dassault Systemes, насочени към съвременното висше образование 


4. ИНДЕКС-6 ООД 

www.index-6.com 

Адрес: Пловдив 4004, ул. "Кукленско шосе" 28 В;  

тел.: 032601560 

Лице за контакт: Димитър Спасов;  

e-mail: D.Spasov@index-6.com 

e-mail: hr@index-6.com 

Целогодишна стажантска програма 

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 


5. ОПТИКС АД 

www.optixco.com 

Кариери 

Адрес: гр. Панагюрище, ул. „Захари Стоянов” No: 65  

ОПТИКС АД проектира, конструира, произвежда и реализира на пазара собствена гама термовизионни и нощни изделия, дневни мерници и интегрирани системи за стратегическо наблюдение и охрана. Предлага иновативни решения за секторите на отбраната, сигурността, опазването на природата, спортната ловна оптика, медицината и индустрията.  

ОПТИКС АД е предпочитан партньор за доставки на оптични, механични и електронни възли и елементи.  

Компанията реализира продукцията си в над 45 държави в целия свят.  

Лице за контакт: Светлана Парашкевова – HR Manager e-mail: s.parashkevova@optixco.com  

Лице за контакт: Ивелина Балева – HR Specialist 

e-mail: i.baleva@optixco.com 

Тел: 0357 60729; e-mail: hr@optixco.com 

Инженер - технолог 

Инженер - физик 

Конструктор 

Експерт продажби 

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 

Стажантски позиции 


6. ЛАТЕКОЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД 

www.latecoere.aero 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

ЛАТЕКОЕР е топ доставчик на всички големи производители на самолети в две основни направления: Аероструктури/Самолетни конструкции и Кабелни системи, като оперира в целия индустриален процес – проектиране, разработване, производство и монтаж и участва в целия живот на продукта, гарантирайки поддръжката, ремонта и промените на продукта. Основни клиенти са Airbus, Boeing, Embraer. Със своите проектантски възможности и оптимизирана индустриална организация, управление на доставките, Латекоер е в уникална позиция в авиационната индустрия, комбинирайки експертизата си в самолетната конструкция и кабелни системи. 

Лице за контакт: Стефка Надолийски - Human Resources Business Partner 

e-mail: stefka.nadoliyski@latecoere.aero; Тел.: 032 349 812  

Стажантска програма 


7. КЦМ 2000 АД 

www.kcm2000.bg 

Лице за контакт: Веселина Балтова - о-л "Човешки ресурси" 

Тел.: 032/609-262; e-mail: Veselina.Baltova@KCM.BG 

Стажантска програма "Поддръжка" 


8. ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД 

http://www.opticoel.com 

Адрес: Индустриален парк Оптикоелектрон -  

гр. Панагюрище 

Лице за контакт: Соня Славкова - Export and Logistics Manager 

Тел: 0357/62254; e-mail: oeg@opticoel.com;  

e-mail: future@opticoel.com 

Стажантски и работни позиции 


9. Кяшиф ЕООД 

www.kyashif.com 

Лице за контакт: Байрие Бейтула  

Адрес: ул. „Йълдъръм“ No: 1, гр. Джебел 

e-mail: BayrieBeytula@kyashif.com 

Летен стаж 


10. "Биовет" АД 

www.biovet.com 

Адрес: гр. Пещера, ул. "Петър Раков" No: 39  

Лице за контакт: Иван Стоянов - Директор "Човешки ресурси",  

Тел: 0350/65629; e-mail: hrjobs@biovet.com  

Лице за контакт: Красимира Цанкова – Специалист подбор  

Тел: 0876 449 817; e-mail: k_cankova@biovet.com  

Виж приложения файл 

Ниво: студенти, завършили предпоследен или последен курс на бакалавърска степен или магистърска степен в областта на механика, електротехника, автоматика и сходни на тях 


11. Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

www.liebherr.com 

Адрес: 4202 с. Радиново, Община Пловдив 

област Пловдивска - Завод за хладилна техника 

отдел "Управление на човешките ресурси" 

e-mail:lhm_jobs@liebherr.com; тел.: 032/ 505 399, 505 414 

Лице за контакт: Мария Кирова - тел.: 032/ 505 417 

e-mail: Mariya.Kirova@liebherr.com 

Лице за контакт: Иванка Казакова - tel.: 032/ 505 414 

е-мail: Ivanka.Kazakova@liebherr.com 

Брошура - стажанти и стипендианти 

Обяви за стажанти от Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД 

Инженер - производствено планиране, прогнозиране и развитие 

Стажант - отдел "Стратегическо снабдяване" 

Стажант - отдел "Основен склад" 


12. Стажантска програма на "ДУНАПАК-РОДИНА" АД 

www.dunapack.bg 

Стажантска програма 

Постер 

Адрес: 4003 гр. Пловдив, бул. "Марица" № 97 

Тел.: 032/ 904 503; e-mail: hr@dunapack.bg 

Лице за контакт: Снежана Цанева - HR Specialist 

e-mail: Snezana.Tzaneva@dunapack-packaging.com 


13. LUFTHANSA TECHNIK Sofia Ltd. 

www.lht-sofia.com 

Летище София - Хангар 3; e-mail: careers@lht-sofia.com 

Координатор Подбор: Манол Станчев - Talent Acquisition Specialist;  

Тел.: 02-460-12-89 

Луфтханза Техник е водещ световен лидер в поддръжката и основния ремонт на самолети, компоненти и двигатели. Луфтханза Техник София извършва базово и линейно обслужване на самолети от серията Airbus A320 и Boeing B737, включително B737 Classic и B737 NG. Компанията отваря врати през 2008 г. на територията на летище София. Към момента персонала на компанията наброява над 1000 висококвалифицирани служители.  

Информация за актуалните свободни позиции в компанията можете да научите от сайта на компанията:  

Кариери 

Стажантска програма 

Платен летен двумесечен стаж в отдел "Производство" - обявява се всяка година 

Отворени стажантски позиции за механици 


14. Глатех ЕООД 

www.glatec.bg 

Лице за контакт: Милица Иванова – Специалист "Човешки ресурси" 

e-mail: militsa.ivanova@glatec.bg  

Техник, автоматизация на производството 

Проектант / Чертожник 


15. Schneider Electric Bulgaria 

www.se.com/bg/ 

Лице за контакт: Елена Ватрачка - HR Manager 

Тел.: 032/ 505727x127; e-mail: elena.vatrachka@se.com 

e-mail: hr.plovdiv@se.com 

Лице за контакт: Елена Христова - HR Specialist 

Тел.: 032 605733x133; e-mail: Elena.Hristova@se.com 

Стажантска програма за Умно бъдеще на Schneider Electric – Be Smart. Start! Vol. 3 

Schneider Electric осигурява допълнителна програма за подпомагане на служителите си 


16. СВОБОДНИ ПОЗИЦИИ В EVN 

www.evn.bg 

Адрес: ул. "Христо Г. Данов" №: 37, 4000 Пловдив 

Лица за контакт: Пламена Дечева, Зорница Моравенова и Елена Цингова - отдел "Управление на човешките ресурси" 

Стажантска програма "Младежи с бъдеще"  

Отворени стажантски позиции 

Програмата се обявява всяка година и крайният срок за кандидатстване е краят на април на e-mail адрес:  

internship@evn.bg 

Брошура - Стажантска програма 


17. Елаците-Мед АД 

www.ellatzite-med.com 

Адрес: с. Мирково, Община Мирково, Софийска област 

Лице за контакт: Даниела Горанова - Ръководител 

отдел "Подбор персонал, обучения и квалификация" 

Тел.: 02-9237876; e-mail: jobs@ellatzite-med.com  

Лятна стажантска програма - обявява се всяка година 


18. ЕВРОГРУП-33 ЕООД 

www.eurogroup-33.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "България" No: 4, секция Д-5 

Лице за контакт: Георги Миргов - Търговски директор  

e-mail: office@eurogroup-33.com; Тел.: 032 664311 

Стажантски и работни позиции 


19. Шпинер България ООД - Индустриална зона Куклен 

www.spinner.eu.com 

Лице за контакт: Есмерай Ахмед – Мениджър ЧР и администрация  

e-mail: esmeray.ahmed@spinner.bg; Тел.: 032/347 032 

Инженер, Механик 


20. ММ Механикс ООД 

www.mechanics-group.bg 

Стаж и работа 

Адрес: с. Драгор, област Пазарджик - о-л "Човешки ресурси" 

Лице за контакт: Димитър Даскалов; Тел.: 034 444891 

e-mail: hr@mechanics-group.bg 


21. ПРОФИЛИНК ООД - Индустриална зона "Марица"- Радиново 

https://technolink.bamboohr.com/careers 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 55 

Лице за контакт: Мария Филипова - отдел "Човешки ресурси"  

email: maria.filipova@profilink.eu; email: hr@technolink.org 

Тел.: 0887483610 


22. ТЕД БЕД ЕАД 

https://ted.bg 

www.ted-bed.com 

Адрес: 4027 Пловдив, Голямоконарско шосе 

Лице за контакт: Марта Джамбазова - Директор "Човешки ресурси" 

e-mail: mdzhambazova@ted.bg 

Стажантски позиции в "ТЕД БЕД" и "Машинхед": Оператор на CNC машини 


23. ИНКА Машин Билдинг ООД 

www.inca-international.com 

Адрес: „Кукленско шосе“ No: 5, гр. Пловдив 

Лице за контакт: Йорданка Венинска - Мениджър "Човешки ресурси" 

e-mail: y.veninska@inca-machine-building.com, Тел.: 0888 919 526 

Свободни позиции 


24. ADECCO Bulgaria 

www.adeccobulgaria.com 

www.adeccobulgaria.com/jobs/ 

e-mail: jobs.bulgaria@adecco.com  

Презентация 

Адрес: Бизнес Парк София, Сграда 11A, Младост 4, София 1766 

Адрес: Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 9;  

тел.: 032 250496; Тел.: 032 250498 

Лице за контакт: Бояна Куямова - Branch Manager  

e-mail: Boyana.Kuyamova@adecco.com 


25. Техно Акташ АД 

www.aktasholding.com 

Адрес: гр. Куклен, Индустриална зона,  

местност "Капсида" No: 1 

Лице за контакт: Нефизе Рюстем  

e-mail: nrustem@aktasholding.com  

Виж приложения файл 


26. m+w MediaNetworks EOOD  

www.mw-edianetworks.eu 

Адрес: ул. "Скопие" 112, ет. 5;  

e-mail: mwoffice@mw-medianetworks.eu 

Лице за контакт: Ангел Панайотов 

Тел.: 032 657554; e-mail: apanayotov@mw-medianetworks.eu 


27. Алкао ЕООД - град Първомай 

www.alcao.eu 

e-mail: hr@alcao.eu; Тел.: 032/607 417  

Лице за контакт: Полина Данаилова 

e-mail: PolinaDanailova@alcao.eu 

Виж приложения файл 


28. Вили Елбе Аутомотив България ЕООД 

www.willielbe.bg 

Адрес: гр. Куклен 4101, ул. "Асеновградско шосе",  

местност "Капсида", Индустриална и търговска зона 

Лице за контакт: Янко Коралиев - Quality Manager  

e-mail: Yanko.Koraliev@willielbe.bg; Тел.: 032/323771 


29. „Пневматика – Серта” АД  

www.serta-group.com 

Презентация 

Лице за контакт: Светлана Стоянова - отдел "Човешки ресурси"; Тел: 0361 66 245;  

e-mail: s.stoianova@pnevmatika-serta.com 


30. Волво Груп България ЕООД 

www.volvo.com 

Адрес: бул. "Сливница" No: 630, 1331 София  

Лице за контакт: Десислава Иванова - HR Manager 

e-mail: desislava.ivanova@volvo.com 


31. БУЛЛТЕК ООД 

www.bulltek-bg.com 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Нестор Абаджиев" No: 61Б 

Лице за контакт: Станислав Димов - QMS Manager 

Тел.: 032 348 369, e-mail: stanislav.dimov@bulltek.bg  

Лице за контакт: Ива Мутева - специалист HR 

Тел.: 032 511 674, e-mail: hr@bulltek-bg.com 


32. Евромаркет 

Евромаркет е най-успешната българска търговско-инженерингова компания в сферата на индустриалното оборудване и строителната техника с международно присъствие. Тя е безспорен лидер в бранша си, благодарение на иновативното и систематично корпоративно управление и на политиката си за създаване на продуктивна и професионална среда, където всеки служител да може да реализира потенциала си.  

www.euromarket.bg 

Свободни позиции 

отдел "Подбор, оценка и развитие на ЧР";  

Тел.: 02 9767100; e-mail: hr@euromarket.bg 

e-mail: office@euromarket.bg  

Адрес: гр. София, Казичене,  

ул. "Околовръстен път" 454 

Адрес: гр. Пловдив, ул. "Васил Левски" 248А 

Ниво: инженери или студенти - задочно обучение 


33. Стабилинженеринг-Алфа ООД и Плексистаб България ЕАД 

www.stabilalfa.com 

www.plexistab.com 

Адрес: гр. Пловдив, бул. "Цариградско шосе" No: 53 

Лице за контакт: Георги Събев, отдел "Човешки ресурси" към Стабил Груп 

e-mail: hr@stabilengineering.com; Тел.: 0879 970 007  


34. ЕАЗ ООД 

www.eaz-bg.com 

Адрес: 4225 гр. Перущица, ул. "Трети март" No: 42 

Лице за контакт: Дафина Николакова – отдел „Администрация“ 

Тел: 032 654 101; e-mail: office@eaz-bg.com  

Оператор CNC струг – швейцарски тип 

Оператор Гърбичен Струг – швейцарски тип 


35. Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура” 

www.rail-infra.bg 

Адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза” No: 110 

Лице за контакт: Милена Илкова  

e-mail: m.ilkova@rail-infra.bg  

Тел.: 0887 00 42 71, 0885 542 560 

Стипендиантска програма 


 

МЕЖДУНАРОДНИ СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ, КОНФЕРЕНЦИИ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ САЙТОВЕ И ПРОГРАМИ ЗА СТУДЕНТИ 


1. СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ И МОБИЛНО УЧЕНЕ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+ - споразуменията по програмата са в раздел - Международни отношения 

Документите за участие по предвидените мобилности и практика за студенти се намират на адрес: 

Секторна програма "ЕРАЗЪМ+" - oбучение и практика 

Лице за контакт: Веселина Добрева 

e-mail: vdobreva@tu-sofia.bg; 02 965 2655  

Критерии и условия за участие в студентска мобилност и практика 

Таблица с актуални договори за ТУ-София, филиал Пловдив 2020-21 г.

 

Календар