Стипендии за зимен семестър

Студентите обучавани в ТУ - София, филиал Пловдив попълват на ръка факултета и специалността, в която се обучават. Всички останали данни в заявлението се попълват електронно преди разпечатването на файла. 


Заповед за отпускане на стипендии за ЗИМЕН семестър на уч. 2020/2021 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ (свали, попълни и разпечатай, необходим е Adobe Reader v.8.2 или по-висока версия) 

Декларация, която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС (студенти без ЕГН) 

ДЕКЛАРАЦИЯ за студенти - бащи 


Приложение по чл.8Б, ал.1 т.1 

Приложение по чл.8Б, ал.1, т.2

 

Календар