Шнайдер Електрик България - 12 месечна стажантска програма

Шнайдер Електрик България отваря 12-месечна програма в четири направления. Целта е да се даде възможност на млади хора, с желание за работа, да развият инженерна експертиза в реална работна среда с високи технологии. 


Информация относно програмата 


Направления: 

Automation 

Mechanic 

Master data

 

Календар