Стипендии за ЛЕТЕН семестър на уч. 2020/2021 г.

Заявленията-декларации и приложените към тях документи се подават във факултетните канцеларии в оригинал лично, по пощата или по куриер, а не по електронна поща. 

Важно!!!  

Към заявлението за кандидатстване за стипендия, приложете и: 

1. банковата сметка на студента /копие/  

2. имейл адрес на студента. 


Заповед за отпускане на стипендии за ЛЕТЕН семестър на уч. 2 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.1 

Приложение по чл. 8б от ПМС 90/2000 г. т.2 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПМС 90/26.05.2020 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ - ДЕКЛАРАЦИЯ (свали, попълни и разпечатай, необходим е Adobe Reader v.8.2 или по-висока версия) 

Декларация, която се попълва от студенти приети по 103 и 228 ПМС и от страни извън ЕС (студенти без ЕГН) 

ДЕКЛАРАЦИЯ за студенти - бащи

 

Календар