Втора онлайн лекция на EVN на тема: "Релейни защити – принципи на изграждане и експлоатация в електроразпределителната мрежа на ЕР ЮГ“

Втора онлайн лекция на EVN на тема: "Релейни защити – принципи на изграждане и експлоатация в електроразпределителната мрежа на ЕР ЮГ“ - 19.03.2021 г. от 14 ч. в онлайн платформата Zoom. 


Покана

 

Календар