АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование предоставя стипендии на студенти

АББ фондацията „Юрген Дорман“ за инженерно образование предоставя стипендии на студенти от целия свят, с много добри академични постижения, които се нуждаят от финансова подкрепа, за да могaт да продължат обучението си. 

 

Повече информация за стипендията може да намерите на адрес: 

https://new.abb.com/bg/careers/opportunities/students/jurgen-dormann-foundation/apply-now

 

Календар